De kunst van het misleiden,
Sculptuur door Isaac Monté,
Gemaakt in 2015,
Steen en eerste gehalte zilver met 14 karaat geelgouden vergulding
© Saatchi Art / Isaac Monté

De kunst van het misleiden,
Sculptuur door Isaac Monté,
Gemaakt in 2015,
Steen en eerste gehalte zilver met 14 karaat geelgouden vergulding
© Saatchi Art / Isaac Monté

Evangelie van 19 juli 2021

We zouden graag een teken van u zien

Mattheüs 12:38-42

Enkele schriftgeleerden en Farizeeërs namen het woord. "Meester," zeiden zijwe zouden graag een teken van u zien.' Hij antwoordde: "Het is een slechte en ontrouwe generatie die om een teken vraagt! Het enige teken dat haar gegeven zal worden is het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Op de dag des oordeels zullen de mannen van Ninevé met dit geslacht opstaan en het veroordelen, omdat zij zich bekeerden toen Jona predikte; en er is hier iets dat groter is dan Jona. Op de dag des oordeels zal de koningin van het Zuiden met dit geslacht opstaan en het veroordelen, omdat zij van de einden der aarde gekomen is om de wijsheid van Salomo te horen; en er is hier iets dat groter is dan Salomo.

Reflectie op het beeldhouwwerk

Iemand vertelde me jaren geleden Vragen om een teken duidt op een gebrek aan geloof. Ik denk dat dit een verkeerde uitspraak is, want er zijn vaak tekenen om ons heen die ons ertoe aanzetten bepaalde beslissingen te nemen. Ook het vragen om een teken is een soort gebed dat geldig is; het kan echter zijn dat we niet de tekenen krijgen waar we om vragen. God heeft door de geschiedenis heen, soms tekenen gegeven. Bijvoorbeeld aan Noach: "Ik zet Mijn boog in de wolk, en hij zal zijn tot een teken van een verbond tussen Mij en de aarde" (Genesis 9:13). Of aan Mozes: "En Hij zei: "Zeker zal Ik met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ik het ben die u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte zult hebben gebracht, zult gij God aanbidden op deze berg" (Exodus 3:12). Ook bij Jezus waren al Zijn wonderen en Zijn bediening als teken van wie Hij werkelijk was. Tekenen zijn dus goed en belangrijk. Maar waar Jezus vandaag tegen waarschuwt, is het vertrouwen op tekenen, in plaats van het vertrouwen op God. Een te grote afhankelijkheid van tekenen of een te groot verlangen naar tekenen is gevaarlijk. Mensen die een teken van God willen als bewijs van wat zij moeten doen, begrijpen de ware aard van het geloof niet. 

De Farizeeën en de Schriftgeleerden hadden zoveel tekenen en bewijzen gezien van wie Jezus was (de genezingen, het leraarschap, de wonderen,...) en toch wilden zij meer tekenen en meer bewijzen. Zij waren hardvochtig en geen teken zou ooit hun hart bereiken. Dat is waarschijnlijk de kern van de zaak. Hun harten waren in steen veranderd. Zelfs Jezus' kruisiging en opstanding konden hen nog niet overtuigen. De kwestie lag dus in hun harten, niet in de overvloedige tekenen die God hun zond. 

Ons beeldhouwwerk van de Nederlandse kunstenaar Isaac Monté, is letterlijk een hart van steen. Ook al proberen de goudaders het hart te verfraaien... het blijft in zijn essentie hard. 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 12:38-42

18 juli 2022

Mattheüs 12:38-42

Jona zat in de buik van het zeemonster voor...

16 juli 2021

Mattheüs 12:1-8

Jezus zei tegen de Farizeeërs: "Wat ik wil is genade

19 juli 2022

Mattheüs 12:46-50

Iedereen die de wil van mijn Vader doet, is mijn br...

15 juli 2022

Mattheüs 12:1-8

Wat ik wil is genade, geen opoffering

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud