Boeren die onkruid verbranden,
Geschilderd door Vincent van Gogh (1853-1890),
Voltooid in 1883,
Olieverf op doek
© Van Gogh Museum en Drents Museum, Nederland

Boeren die onkruid verbranden,
Geschilderd door Vincent van Gogh (1853-1890),
Voltooid in 1883,
Olieverf op doek
© Van Gogh Museum en Drents Museum, Nederland

Evangelie van 26 juli 2022

Zoals de korenbloem wordt verzameld en verbrand, zo zal het zijn aan het einde der tijden

Mattheüs 13:36-43

En Jezus, de menigte verlatende, ging naar het huis, en zijne jongeren kwamen tot hem en zeiden: Verklaar ons de gelijkenis van het graan op het veld. Hij antwoordde: "De zaaier van het goede zaad is de Zoon des mensen. De akker is de wereld; het goede zaad zijn de onderdanen van het koninkrijk; het graan, de onderdanen van de boze; de vijand die het gezaaid heeft, de duivel; de oogst is het einde van de wereld; de maaiers zijn de engelen. Goed dan, zoals de darnel wordt verzameld en verbrand in het vuur, zo zal het zijn aan het einde der tijden. De Mensenzoon zal zijn engelen zenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen wat aanstoot geeft en wie kwaad doet, en hen in de vlammende oven werpen, waar geween en knersing der tanden zal zijn. Dan zullen de deugdzamen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader. Luister, een ieder die oren heeft!'

Reflectie op het schilderij

In 2019 verwierven het Van Gogh Museum en het Drents Museum gezamenlijk dit vroege schilderij van Vincent van Gogh, Boertje brandt onkruid, uit 1883. Het kleine maar krachtige werk toont een eenzame figuur van een man die in de schemering op een verlaten vlakte staat, verlicht door een vuur gemaakt van brandend onkruid. Van Gogh schilderde het werk in Drenthe, Nederland, waar hij in de herfst van 1883 verbleef. Dit is een van de weinige schilderijen uit die periode die bewaard zijn gebleven.

In een brief aan zijn broer Theo (verzonden op 22 oktober 1883), schreef Vincent over dit stuk: 'Hier zijn een paar avondeffecten - ik werk nog steeds aan die wietbrander, die ik beter dan voorheen in een geschilderde studie heb gevangen wat de toon betreft, zodat hij meer de uitgestrektheid van de vlakte en de zich aandienende schemering overbrengt, en het kleine vuurtje met de rookpluim het enige lichtpuntje is. Ik bleef er 's avonds naar kijken...' Het avondeffect is inderdaad heel opvallend, gewoon met bruine tinten.

De lezing uit het evangelie van vandaag, over het graan dat wordt verzameld en verbrand, gaat over de definitieve scheiding van goed en kwaad aan het einde der tijden. De gelijkenis legt uit dat tot die definitieve scheiding aan het einde der tijden, goed en kwaad naast elkaar zullen bestaan in de wereld en in de Kerk en in ieder van ons. Maar uiteindelijk zal de definitieve scheiding plaatsvinden. Het zal gebeuren door God, niet door ons.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau(@michaeltrudeau)
10 maanden geleden

Ik hou van het punt dat wij niet degenen zijn die het onkruid verzamelen, net zoals Noach niet degene was die de deur van de ark dichtsloeg. Het maakt de liefde voor de naaste een beetje makkelijker.

Guy Van Holsbeke
Lid
Guy Van Holsbeke(@guy)
10 maanden geleden

vooreerst deze opmerking : in de nederlandse tekst staat : als vertaling voor 'like' in de tekst : ' did you like this Gospel' , het woord 'leuk': Volgens mij geen goede woordkeuze: beter zou kunnen zijn : werd je aangesproken door deze Bijbel tekst en beschouwingen omtrent het kunstwerk ?

Over de Bijbel tekst : onmiddellijke rechtvaardigheid is er niet altijd,maar uiteindelijk zal die er wel komen; ik denk aan de reis van de paus naar Canada: mogen de dood van al deze kinderen niet voor niets geweest zijn !

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
10 maanden geleden

Dat is een heel mooi klein schilderij. Ik wou dat ik erbij was geweest toen Vincent een heleboel schilderijen tentoonstelde in zijn stamcafé om geld in te zamelen en er maar één verkocht. Aan Gauguin! Ik zou alles gekocht hebben! Makkelijk gezegd achteraf..,
Er wordt tegenwoordig niet vaak meer gesproken over de "brandende oven" waarin de goddelozen aan het einde der tijden worden geworpen.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
10 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Chazbo, ga naar het Van Gogh Museum als je kunt. Zijn vroegere werk is geweldig imo!
Je hebt gelijk, we hebben de neiging om deze moeilijke beelden over te slaan, maar ze zijn ons door de Heer zelf geleerd! We doen er goed aan te 'luisteren, ieder die oren heeft' en ons best te doen (moeilijk soms) om op het smalle pad te blijven.

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 13:36-43

1 augustus 2019

Mattheüs 13: 47-53

Het koninkrijk der hemelen is als een sleepnet...

30 juli 2019

Mattheüs 13:36-43

De oogst is het einde van de wereld

24 juli 2021

Mattheüs 13:24-30

Laat ze beide groeien tot de oogst

24 juli 2019

Mattheüs 13:1-9

De parabel van de zaaier

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen