Bachelor's Tax,
Gepubliceerd door Puck Magazine (opgericht in 1871),
Puck werd gepubliceerd van 1871 tot 1918,
© Wikimedia / Christelijke Kunst

Bachelor's Tax,
Gepubliceerd door Puck Magazine (opgericht in 1871),
Puck werd gepubliceerd van 1871 tot 1918,
© Wikimedia / Christelijke Kunst

Evangelie van 8 augustus 2022

Betaalt je meester de halve sjekel niet?

Mattheüs 17:22-27

Op zekere dag, toen zij te Galilea bijeen waren, zeide Jezus tot zijne jongeren: De Zoon des menschen zal overgeleverd worden aan de macht der menschen; zij zullen Hem ter dood brengen, en ten derden dage zal Hij weder tot het leven worden opgewekt. En een grote droefheid kwam over hen.

Toen ze Capernaum bereikten, kwamen de verzamelaars van de halve sjekel naar Petrus en zei: 'Betaalt je meester de halve sjekel niet?O ja', antwoordde hij, en ging het huis binnen. Maar voordat hij kon spreken, zei Jezus: 'Simon, wat is jouw mening? Van wie nemen de koningen der aarde tol of tribuut? Van hun zonen of van vreemdelingen? En toen hij antwoordde: "Van vreemdelingen", zeide Jezus: "Welaan dan, de zonen zijn vrijgesteld. Maar om deze mensen niet te beledigen, ga naar het meer en werp een haak uit; neem de eerste vis die bijt, open zijn bek en daar zul je een sjekel vinden; neem die en geef die aan hen voor mij en voor jullie.

Bespiegeling over de politieke cartoon

In onze evangelielezing van vandaag wordt de belasting van een halve sjekel genoemd. Deze belasting was de tempelbelasting, betaald door Israëlieten en Levieten, en diende voor het onderhoud van de tempel. Van oudsher waren de Joodse priesters vrijgesteld van het betalen van deze belasting. Het verhaal van onze lezing van vandaag komt in geen van de andere Evangeliën voor.

In Jezus' tijd betaalden de Joden belasting aan zowel de Joodse tempel als aan de heidense Romeinse overheersers. Matteüs vermeldt twee afzonderlijke gevallen waarin Jezus' visie op het betalen van deze belastingen wordt weergegeven:

- het eerste geval is opgenomen in onze lezing van vandaag
- het tweede voorbeeld is te vinden in Mattheüs 22:15-22, waar de Farizeeën en Herodianen Jezus in de val willen lokken met de vraag: "Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer, of niet?

Jezus antwoordt in beide gevallen dat ons ware burgerschap in Gods koninkrijk is, en dat wij dus onze middelen moeten aanwenden om God te dienen. We moeten echter aan de aardse regeringen geven wat ons toekomt. Het betalen van belastingen is een van de fundamentele verplichtingen die wij als burgers hebben voor de goede werking van onze samenleving.

Nu we het toch over belastingen hebben, onlangs liet een vriend van mij mij een kopie van deze prent zien. Het illustreert de Bachelor's Tax. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een belasting die aanvankelijk door keizer Augustus in 9 n.Chr. werd ingevoerd om het huwelijk aan te moedigen. In de moderne tijd variëren veel landen nog steeds de belastingtarieven naar gelang van de burgerlijke staat, zodat de huidige verwijzingen naar vrijgezellenbelasting eerder impliciet dan expliciet zijn. Op onze prent zien we in de linkerbovenhelft enkele vrijgezellen die hun belasting betalen. En de onderste helft rechts toont getrouwde mannen die hun bonus innen. Vooral de man en de vrouw in de rechter benedenhoek zijn amusant: de vrouw loopt weg met het geld van de man.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Graham Barsby
Lid
Graham Barsby(@barsbee)
7 maanden geleden

Ik geniet van het gevoel voor humor in de post vandaag.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
7 maanden geleden
Antwoord op  Graham Barsby

Ja, heel goed. Het doet je afvragen hoe Patrick ze vindt? Ik denk dat elke dag...

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
7 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Accepteer alstublieft mijn verontschuldigingen bij voorbaat Patricia! Is het niet 'elke' dag?

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
7 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Zo ook ?

Lezingen bij Mattheüs 17:22-27

6 augustus 2020

Mattheüs 17:1-9

Transfiguratie van Onze Heer

10 december 2022

Mattheüs 17:10-13

Elia is al gekomen

14 december 2019

Mattheüs 17:10-13

Elia is al gekomen en zij herkenden het niet...

11 december 2021

Mattheüs 17:10-13

Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen