Interieur van de Sint Bavo, Haarlem,
Schilderij van Pieter Jansz. Saenredam (1597-1665),
Geschilderd in 1631,
Olieverf op paneel
© Philadelphia Museum of Art

Interieur van de Sint Bavo, Haarlem,
Schilderij van Pieter Jansz. Saenredam (1597-1665),
Geschilderd in 1631,
Olieverf op paneel
© Philadelphia Museum of Art

Evangelie van 10 september 2023

Waar twee of drie in mijn naam samenkomen, zal ik met hen zijn

Mattheüs 18:15-20

Jezus zei tegen zijn discipelen: "Als je broer iets verkeerds doet, ga dan en spreek met hem alleen, tussen jullie twee. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder teruggewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan een of twee anderen met u mede; het bewijs van twee of drie getuigen is noodig om eene aanklacht te ondersteunen. Maar als hij weigert naar hen te luisteren, meldt het dan aan de gemeenschap; en als hij weigert naar de gemeenschap te luisteren, behandelt hem dan als een heiden of een tollenaar.

Ik zeg u plechtig: wat gij op aarde bindt, zal in de hemel als gebonden worden beschouwd; wat gij op aarde losmaakt, zal in de hemel als losgemaakt worden beschouwd.

'Ik zeg jullie nogmaals plechtig: als twee van jullie op aarde overeenkomen om ook maar iets te vragen, zal het jullie worden toegestaan door mijn Vader in de hemel. Want waar twee of drie in mijn naam samenkomen, zal ik bij hen zijn.'

Reflectie op het schilderij

We kunnen vaak geobsedeerd zijn door getallen, en dat geldt zelfs binnen de context van de kerk. We kijken hoeveel er naar de mis komen of hoeveel er zich aanmelden voor een evenement, een catechetisch programma, een gebedsgroep of een dienst. Jezus' manier van kijken is iets anders dan de onze. Aantallen leken voor hem geen rol te spelen. Hij begreep de waarde van het ene. Hij sprak bijvoorbeeld over de herder die de negenennegentig schapen achterliet om op zoek te gaan naar het ene schaap dat verdwaald was. In de evangelielezing van vanmorgen verklaart hij dat waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, hij in hun midden is.

De kleinste bijeenkomst in een klein parochiekamertje is net zo belangrijk als de enorme gemeente in een van de grote kathedralen of basilieken van de wereld. In deze dagen van afnemende aantallen in de kerk leert het evangelie ons het belang van de aanwezigen te waarderen, hoe weinig het er ook zijn, in plaats van ons te laten ontmoedigen door degenen die niet aanwezig zijn. Natuurlijk betekent dit niet dat we zelfgenoegzaam kunnen worden en niet kunnen proberen om grotere aantallen mensen aan te trekken, maar op de een of andere manier kan de lezing van vandaag ervoor zorgen dat we de afname van het aantal kerkgangers wat meer accepteren. Als we open en ontvankelijk zijn voor de aanwezigheid van de Heer onder ons, hoe weinig we er ook zijn, zal hij anderen door ons naar zich toe trekken en dat zal een nieuwe generatie kerkgangers doen ontbranden.

Ons schilderij uit 1631 van de Nederlandse kunstenaar Pieter Saenredam toont het interieur van een calvinistische kerk. De kerk is geschilderd als een nogal lege, steriele ruimte met witte muren, ramen van helder glas en een opvallend gebrek aan decoratie en kleur. Hoewel dit type kerkinterieurschilderij grotendeels emblematisch is geworden voor de Nederlandse calvinistische heilige ruimten, geeft het een enigszins vergelijkbaar gevoel wanneer we tegenwoordig naar kerken gaan, waar een gevoel van leegte heerst dat grotendeels wordt gevoed door het gebrek aan kerkbezoek.

Veel van mijn vrienden vertellen me dat ze in God geloven, maar niet de behoefte hebben om naar de kerk te gaan. Maar autonoom christendom werkt niet echt, want ons geloofsleven is door God ontworpen om een gemeenschapsproject te zijn.

Ik laat je achter met een citaat van de Schotse theoloog James Denney (1856 -1917) dat ik onlangs tegenkwam:

Toen je geboren werd, bracht je moeder je naar de kerk.

Toen je getrouwd was, nam je vrouw je mee naar de kerk.

Als je sterft, zullen je vrienden je naar de kerk brengen.

Waarom probeer je niet een keer alleen naar de kerk te gaan?

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
81 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Zeffi
Lid
Zeffi
5 maanden geleden

Het eerste deel van het Evangelie van vandaag lijkt vreemd. Het verwijst duidelijk naar een zeer ernstige zaak denk ik, want er is een aanbeveling voor getuigen en verwijzing naar de hele gemeenschap, maar het is niet duidelijk uit de tekst naar wat het verwijst, en het leidt tot een excommunicatie. Behandeld worden als een heiden of tollenaar: Jezus vond bij hen vaak een groter geloof dan bij de Joden, maar toch worden ze hier verstoten. Nog vreemder in de context van deze passage is dat Mattheüs zelf een tollenaar was.

Verwijst het "binden" en "loslaten" naar de bestraffing van de overtredende broeder?

Er lijkt geen mogelijkheid te zijn dat de beledigende broer gelijk heeft, noch dat hij een kans heeft om zijn eigen zaak aan de getuigen of de gemeenschap voor te leggen.

En hoe verhoudt het laatste vers zich tot de vorige? Zoals we
Als ik het hier vandaag interpreteer in termen van het bijwonen van de mis, lijkt het op zichzelf te staan, geïsoleerd van de voorgaande verzen. Nog iets op mijn lijst "om te onderzoeken".

Julie
Lid
Julie
5 maanden geleden

Onze Mis is het grootste geschenk dat we vandaag de dag in onze wereld hebben. De hemel is aanwezig in elke katholieke kerk en in zijn ware hemelse glorie tijdens het Misoffer, heel anders dan wat er wordt aangeboden in het schilderij van vandaag.

We zijn getuige van de krachtigste en meest persoonlijke van alle menselijke ervaringen, daar waar het Lam van God naar de slachtbank wordt geleid en op zijn beurt onze zonden en de zonden van de wereld wegneemt. Vervolgens worden we uitgenodigd om deel te nemen aan dit hemelse banket waar de diepten van onze zielen Goddelijk worden gevoed en we één Lichaam zijn met onze Verlosser. Het enige wat we hoeven te doen is de "frequentie" van onze hersenen/harten veranderen van Wereld FM naar Hemel FM en smullen van de goedheid die de Heer voor ons heeft.

We moeten onze kinderen leren hoe ze kunnen "afstemmen" en deelnemen aan het ontvangen van dit geschenk dat vrijelijk wordt gegeven, zodat ze hun leven kunnen verheffen en hun hoofd uit de klei kunnen halen van wat de wereld hen biedt.

De Mis/Eucharistie is de BRON van alle goedheid, geluk, welzijn, liefde. Het is de TOP van onze pelgrimstocht hier op aarde, het middelpunt van ons werkelijke bestaan. Neem de hand van de Vrouwe. Zij is de ultieme pelgrimsgids die ervoor zal zorgen dat onze voeten nooit van het juiste pad afdwalen. Kom lieve Zeffi, feest van het Woord en het Banket! Je heil is te vinden op hand♥️.

Zeffi
Lid
Zeffi
5 maanden geleden
Antwoord op  Julie

Dank je, Julie, voor je zeer vriendelijke en welsprekende uitnodiging. God zegene je voor je vriendelijkheid.

Maar ik ben er nog niet klaar voor. Om volledig deel te nemen aan de Mis, inclusief de Eucharistie, zou ik eerst vijftig jaar aan zonden moeten opbiechten, inclusief alle missen die ik gemist heb, en me oprecht moeten verplichten om ze nooit meer te doen (vooral de Mis niet bijwonen). Ik ben er nog niet klaar voor om die belofte te doen en daarom is Biechten/Biecht niet mogelijk. Daarom is het ontvangen van de Eucharistie niet mogelijk.

Het is mogelijk dat ik er ooit klaar voor zal zijn om af en toe naar de mis te gaan, maar die dag is nog niet gekomen.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
5 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Ik heb het meegemaakt, Zeffi. Een paar jaar geleden ging ik weer biechten. Ik had voor ongeveer 20 jaar aan zonden. Ik zei gewoon tegen de priester dat het er te veel waren om op te noemen! Ik zei dat God ze toch wel kende en ik kreeg absolutie. Ik ga nu vaker voordat ze zich opstapelen! Het is echter niet gemakkelijk om een goede biechtvader te vinden. Ik dring er bij je op aan om ervoor te bidden, en op de een of andere manier kom je er wel! Gods genade wacht, Zeffi!

Zeffi
Lid
Zeffi
5 maanden geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Dank je, SFG. Je hebt gelijk over het vinden van een goede biechtvader, maar "goed, slecht, wie ben ik om te oordelen?". Ik moet niet "rondkijken". Maar de verkeerde vinden kan eng zijn.

Ik heb jarenlang gebeden voor Gods genade om mijn ziel op orde te krijgen. Hij zal ervoor zorgen, daar twijfel ik niet aan. Ondertussen vertrouw ik op Zijn genadige liefde.

Julie
Lid
Julie
5 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Gods genade is oneindig! Niets wat je hebt gedaan of ooit zult doen kan ooit in de weg staan van Zijn liefde voor jou, lieve Zeffi ❤️ .

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
5 maanden geleden
Antwoord op  Julie

Oh wat goed verwoord Julie!

Chazbo M
Lid
Chazbo M
5 maanden geleden
Antwoord op  Julie

Wauw. Dat is nogal een dramatische uiteenzetting van het katholieke geloof. Ik ben erg onder de indruk en bemoedigd in het geloof.

Polly Frans
Lid
Polly Frans
5 maanden geleden
Antwoord op  Julie

Absoluut prachtig Julie. Wat hebben we mensen zoals jij nodig om met zoveel passie en geloof uit te drukken wat de mis precies is. Dank je wel

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
5 maanden geleden

Ik ben in Frankrijk: De mis van vanmorgen duurde 1 uur en 15 minuten - elk onderdeel dat gezongen kon worden, werd ook gezongen... fantastische cantors en organisten, alles werd met ceremonie gedaan, het brengen van het Woord naar de lessenaar,... de offertoriumprocessie met opgeheven geschenken. De kerk was afgeladen vol!

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
5 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Leuk om te horen Patricia!

Chazbo M
Lid
Chazbo M
5 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Traditionalistische orde?

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra
5 maanden geleden

Als ik naar het schilderij kijk, zie ik zo'n steriele omgeving. Het gebouw kan van alles zijn. Het ziet er niet uit als een kerk. De calvinisten rebelleerden zo erg dat ze het spreekwoordelijke "kind met het badwater weggooiden". Ik sprak met een christelijke gereformeerde (calvinistische) voorganger die bezig was een nieuwe kerk te laten bouwen, en hij was aan het debatteren of hij wel of niet een kruis in het heiligdom zou ophangen. Veel nieuwe protestantse kerken zien er uiteindelijk uit als auditoria. Helaas hadden veel katholieke kerken die in de jaren 70 en 80 hier in de VS werden gebouwd ook zo'n steriele uitstraling. Gelukkig keren ze nu terug naar een meer traditionele uitstraling, waaronder mijn eigen parochie die begin 1900 werd gebouwd maar eind jaren 1970 werd "gemoderniseerd". Het wordt nu gerenoveerd en krijgt weer een traditionelere uitstraling.

Enrique Rodolfo Ansaldi
Lid
Enrique Rodolfo Ansaldi
5 maanden geleden
Antwoord op  Andy Bocanegra

Y además debemos cuidar, con la riqueza arquitectónica y artística, la ritual, y sobre todo, con todo ello, la Adoración, la serenidad de la esperanza y el pasaporte al Cielo que es la caridad.

Rosemary Hart
Lid
Rosemary Hart
5 maanden geleden

Deze lezing maakte vandaag deel uit van onze kerkdienst. Maar de dalende aantallen in de kerk doen me denken aan gisteren, toen ik meedeed aan Ride and Stride om geld in te zamelen voor het onderhoud van prachtige historische kerken. Ik ben niet jong genoeg meer voor Striding en mijn Riding moet in een auto worden gedaan. Ik streef ernaar om een dozijn kerken te bezoeken en een heerlijke dag te hebben door een gebied van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid, vaak via de minder bezochte weggetjes in de heuvels, door prachtige tunnels van groen gevormd door overhangende bomen, om ze te bereiken. Ik hield niet alleen van de schoonheid van de kerken met hun prachtige gebrandschilderde ramen, maar stopte ook om God te danken voor de schoonheid van de natuur... Maar de reden waarom ik dit relevant vind, is dat toen ik tekende om te bewijzen dat ik elke kerk had bereikt, het triest was om te zien hoe weinig anderen ook waren geweest...

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
5 maanden geleden
Antwoord op  Rosemary Hart

Dat klinkt als een mooie reis - zoveel ongeliefde kerken, en sommige zijn erg oud. Ik vind het erg triest.

Enrique Rodolfo Ansaldi
Lid
Enrique Rodolfo Ansaldi
5 maanden geleden
Antwoord op  Rosemary Hart

ok, maar levanta siempre tu mirada a Jesucristo Dios y Hombre Verdadero!

Chazbo M
Lid
Chazbo M
5 maanden geleden
Antwoord op  Rosemary Hart

Dat klinkt echt hartverwarmend. Uit je beschrijving blijkt dat je in een prachtig deel van het land bent.

Ruth Leigh
Lid
Ruth Leigh
5 maanden geleden

Prachtige quote aan het einde. Ik zal recyclen als het mag!

Enrique Rodolfo Ansaldi
Lid
Enrique Rodolfo Ansaldi
5 maanden geleden
Antwoord op  Ruth Leigh

igualmente.

Lezingen bij Mattheüs 18:15-20

13 augustus 2019

Mattheüs 18:1-5,10,12-14

Worden als kleine kinderen

11 augustus 2022

Mattheüs 18:21-19:1

Heer, hoe vaak moet ik mijn broer vergeven als hij...

7 december 2021

Mattheüs 18:12-14

Het ene verloren schaap geeft hem meer vreugde dan de ...

22 maart 2022

Mattheüs 18:21-35

Om vergeven te worden, moet je vergeven

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud