Reliquary of the Three Kings, 
Ontworpen en uitgevoerd door Nicholas of Verdun (1130–1205),
silver, gold and enamelled champlevé decoration,
Executed circa 1180
© Cologne Cathedral, Cologne, Germany

Reliquary of the Three Kings, 
Ontworpen en uitgevoerd door Nicholas of Verdun (1130–1205),
silver, gold and enamelled champlevé decoration,
Executed circa 1180
© Cologne Cathedral, Cologne, Germany

Gospel of 5 januari 2020

De Driekoningen van de Heer

Mattheüs 2:1-12

Nadat Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, tijdens het bewind van koning Herodes, kwamen enkele wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. "Waar is het kind van de koning der Joden?" vroegen zij. Wij zagen zijn ster opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Toen koning Herodes dit hoorde, was hij verontrust, en heel Jeruzalem ook. Hij riep al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk bijeen en vroeg hun waar de Christus geboren zou worden. In Bethlehem in Judea', zeiden zij hem, 'want dit heeft de profeet geschreven:

En jij, Bethlehem, in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, or out of you will come a leader die mijn volk Israël zal hoeden.

Daarop ontbood Herodes de wijzen om hem onder vier ogen te spreken. Hij vroeg hun de exacte datum waarop de ster was verschenen, en stuurde hen naar Bethlehem. Ga en zoek alles uit over het kind,' zei hij, 'en als jullie het gevonden hebben, laat het me dan weten, zodat ik ook kan gaan en hem eer kan bewijzen. Na geluisterd te hebben naar wat de koning te zeggen had, gingen zij op weg. En daar voor hen stond de ster die zij hadden zien opgaan; hij ging vooruit en bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen zij het huis binnengingen zagen zij het kind met zijn moeder Maria, en zij vielen op hun knieën en brachten hem hulde. Toen openden zij hun schatten en boden hem geschenken van goud, wierook en mirre aan. Maar zij werden in een droom gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, en keerden langs een andere weg naar hun eigen land terug.

Reflection on the Reliquary

We are invited to become part of this story of the Epiphany of the Lord… to accompany the wise men and to participate in the manifestation (epiphany) of Jesus in Bethlehem. It such a beautiful story filled with drama of wise men following a star, traveling at night, discovering Jesus, offering gold, frankincense and myrrh to Him, worshipping Him etc… The way Matthew is telling the story is to accentuate some key leanings about Jesus.

As the wise men came from the East, it shows clearly that Jesus came for everyone. He was Jewish, yes, but he also came for non Jewish people, and therefore should be worshipped by all nations and peoples. Matthew isn’t telling us about the shepherds coming to visit Jesus in the stable, but he goes straight to making his point that foreigners from the East came to worship Christ. Today’s gospel never mentions the number of Magi, but it traditionally assumed that they were 3 based on the three separate types of gifts they brought.

Our illustration shows the Reliquary of the Three Kings, at Cologne Cathedral. It is believed to contain the bones of the three Magi. The bones of the Magi were originally kept in Constantinople, but brought to Milan in an oxcart by Eustorgius I, to whom they were entrusted by Emperor Constantine in 314. Eight hundred years later, in 1164, The Holy Roman Emperor Frederick Barbarossa took these relics and brought them to Cologne where they have remained ever since. A fascinating journey! One of Europe’s most famous goldsmiths, Nicholas of Verdun (1130–1205), then created this beautiful gilt and enamelled casked around the relics.

The wise men represent all of us who are ready to follow our star in order to find the fullness of life only Jesus can give. At the start of the new year, it is an inspirational story prompting us to follow that star throughout 2020…

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen bij Mattheüs 2:1-12

6 januari 2021

Mattheüs 2:1-12

De Driekoningen van de Heer

28 december 2020

Mattheüs 2:13-18

De afslachting van de onschuldigen

28 december 2021

Mattheüs 2:13-18

De slachting van de onschuldigen

28 december 2019

Mattheüs 2:13-18

De afslachting van de onschuldigen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.