Relikwie van de Drie Koningen, 
Ontworpen en uitgevoerd door Nicolaas van Verdun (1130-1205),
zilver, goud en geëmailleerde champlevé decoratie,
Geëxecuteerd circa 1180
© Dom van Keulen, Keulen, Duitsland

Relikwie van de Drie Koningen, 
Ontworpen en uitgevoerd door Nicolaas van Verdun (1130-1205),
zilver, goud en geëmailleerde champlevé decoratie,
Geëxecuteerd circa 1180
© Dom van Keulen, Keulen, Duitsland

Evangelie van 5 januari 2020

De Driekoningen van de Heer

Mattheüs 2:1-12

Nadat Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, tijdens het bewind van koning Herodes, kwamen enkele wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. "Waar is het kind van de koning der Joden?" vroegen zij. Wij zagen zijn ster opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Toen koning Herodes dit hoorde, was hij verontrust, en heel Jeruzalem ook. Hij riep al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk bijeen en vroeg hun waar de Christus geboren zou worden. In Bethlehem in Judea', zeiden zij hem, 'want dit heeft de profeet geschreven:

En jij, Bethlehem, in het land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, of uit jullie zal een leider voortkomen die mijn volk Israël zal hoeden.

Daarop ontbood Herodes de wijzen om hem onder vier ogen te spreken. Hij vroeg hun de exacte datum waarop de ster was verschenen, en stuurde hen naar Bethlehem. Ga en zoek alles uit over het kind,' zei hij, 'en als jullie het gevonden hebben, laat het me dan weten, zodat ik ook kan gaan en hem eer kan bewijzen. Na geluisterd te hebben naar wat de koning te zeggen had, gingen zij op weg. En daar voor hen stond de ster die zij hadden zien opgaan; hij ging vooruit en bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen zij het huis binnengingen zagen zij het kind met zijn moeder Maria, en zij vielen op hun knieën en brachten hem hulde. Toen openden zij hun schatten en boden hem geschenken van goud, wierook en mirre aan. Maar zij werden in een droom gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, en keerden langs een andere weg naar hun eigen land terug.

Bezinning op de relikwie

Wij worden uitgenodigd om deel uit te maken van dit verhaal van de Driekoningen van de Heer... om de wijzen te vergezellen en deel te nemen aan de openbaring (epifanie) van Jezus in Bethlehem. Het is zo'n mooi verhaal vol drama van wijzen die een ster volgen, 's nachts op reis gaan, Jezus ontdekken, Hem goud, wierook en mirre aanbieden, Hem aanbidden enz... De manier waarop Matteüs het verhaal vertelt is om enkele belangrijke aspecten van Jezus te benadrukken.

Dat de wijzen uit het Oosten kwamen, toont duidelijk aan dat Jezus voor iedereen kwam. Hij was Joods, ja, maar hij kwam ook voor niet-Joodse mensen, en moet daarom door alle naties en volkeren worden aanbeden. Matteüs vertelt ons niet over de herders die Jezus kwamen bezoeken in de stal, maar hij gaat meteen door met het maken van zijn punt dat buitenlanders uit het Oosten kwamen om Christus te aanbidden. Het evangelie van vandaag vermeldt nooit het aantal Wijzen, maar traditioneel wordt aangenomen dat het er 3 waren, gebaseerd op de drie verschillende soorten geschenken die zij meebrachten.

Onze afbeelding toont de Relikwie van de Drie Koningen in de Dom van Keulen. Men gelooft dat het de beenderen van de drie Koningen bevat. De beenderen van de Wijzen werden oorspronkelijk in Constantinopel bewaard, maar in een ossenkar naar Milaan gebracht door Eustorgius I, aan wie keizer Constantijn ze in 314 toevertrouwde. Achthonderd jaar later, in 1164, nam de Heilige Roomse keizer Frederik Barbarossa deze relikwieën mee naar Keulen, waar ze sindsdien zijn gebleven. Een fascinerende reis! Een van Europa's beroemdste goudsmeden, Nicolaas van Verdun (1130-1205), creëerde vervolgens dit prachtige vergulde en geëmailleerde vat rond de relikwieën.

De wijzen staan voor ons allen die bereid zijn onze ster te volgen om de volheid van het leven te vinden die alleen Jezus kan geven. Aan het begin van het nieuwe jaar is het een inspirerend verhaal dat ons aanspoort die ster te volgen in 2020...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 2:1-12

6 januari 2023

Mattheüs 2:1-12

Het bezoek van de Wijzen

28 december 2021

Mattheüs 2:13-18

De slachting van de onschuldigen

6 januari 2022

Mattheüs 2:1-12

De Driekoningen van de Heer

28 december 2022

Mattheüs 2:13-18

De slachting van de onschuldigen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud