De komst van de Wijzen, Bladelin-altaarstuk, rechterluik,
Geschilderd door Rogier van der Weyden (1399-1464),
Geschilderd rond 1450,
Olieverf op paneel
© Gemäldegalerie, Berlijn

 

De komst van de Wijzen, Bladelin-altaarstuk, rechterluik,
Geschilderd door Rogier van der Weyden (1399-1464),
Geschilderd rond 1450,
Olieverf op paneel
© Gemäldegalerie, Berlijn

 

Evangelie van 6 januari 2022

De Driekoningen van de Heer

Mattheüs 2:1-12

Nadat Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, tijdens het bewind van koning Herodes, kwamen enkele wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. "Waar is het kind van de koning der Joden?" vroegen zij. Wij zagen zijn ster opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Toen koning Herodes dit hoorde, was hij verontrust, en heel Jeruzalem ook. Hij riep al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk bijeen en vroeg hun waar de Christus geboren zou worden. In Bethlehem in Judea', zeiden zij hem, 'want dit heeft de profeet geschreven:

En jij, Bethlehem, in het land van Juda,

u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,

want uit jullie zal een leider voortkomen

die mijn volk Israël zal hoeden.

Daarop ontbood Herodes de wijzen om hem onder vier ogen te spreken. Hij vroeg hun de exacte datum waarop de ster was verschenen, en stuurde hen naar Bethlehem. Ga en zoek alles uit over het kind,' zei hij, 'en als jullie het gevonden hebben, laat het me dan weten, zodat ik ook kan gaan en hem eer kan bewijzen. Na geluisterd te hebben naar wat de koning te zeggen had, gingen zij op weg. En daar voor hen stond de ster die zij hadden zien opgaan; hij ging vooruit en bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen zij het huis binnengingen zagen zij het kind met zijn moeder Maria, en zij vielen op hun knieën en brachten hem hulde. Toen openden zij hun schatten en boden hem geschenken van goud, wierook en mirre aan. Maar zij werden in een droom gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, en keerden langs een andere weg naar hun eigen land terug.

Reflectie op het schilderij

Vandaag vieren we de Driekoningen van de Heer. We zitten in het midden van de winter en zijn donkere dagen. Toch is het vandaag een feest van licht. Het woord "Epifanie" betekent een moment waarop we plotseling iets op een nieuwe of zeer duidelijke manier zien of begrijpen. Het licht is in de duisternis gekomen en heeft de wezenlijke aard van Christus geopenbaard. 

De magiërs zijn de voorbeelden bij uitstek van mensen die zoeken naar het licht en naar dingen die aan hen geopenbaard worden. Zij maakten lange reizen om dicht bij het kindje Jezus te komen... en uiteindelijk kwamen zij daar. Zo geven zij ons hoop als wij doorgaan op onze (vaak lange, kronkelige en zware) reizen om dichter bij Christus te komen. En wat dreef hen om door te gaan? Een eenvoudige vraag aan het begin van onze lezing: 'Waar is de jonge koning van de Joden?'. Dit is de vraag die hen voortdreef. Wij stellen ons dezelfde vraag in ons geestelijk leven: waar kunnen we Jezus vinden? Deze vraag helpt ons om dieper in onze ziel te graven en Jezus overal om ons heen te vinden. 

Zoals de ster de magiërs naar Bethlehem leidde, zo plaatst God mensen op ons pad om de sterren in ons eigen leven te zijn, die ons naar God wijzen. Deze vrienden die we hebben zijn belangrijk en we moeten ons met zulke mensen omringen. Zij zijn onze gemeente, onze collega's van liefdadigheid, onze leraren, collega's, verpleegsters, priesters, enz... zij zijn de sterren die ons helpen dichter bij God te komen. 

Ons schilderij uit circa 1450 is het rechterluik van het Bladelin-altaarstuk van Rogier van der Weyden. Het toont de drie Wijzen geknield, met hun gezicht naar het middenpaneel waar de geboorte van Jezus is afgebeeld. De ster met het kindje Jezus in het midden is wat hen daarheen leidde. Jezus wijst met de ene hand naar de hemel en met de andere naar de aarde. De schatten die elk van de magiërs naar Jezus bracht, waren niet zo kostbaar als wat zij van Jezus ontvingen. Hun ontmoeting met baby Jezus veranderde hen voor altijd. Elke echte ontmoeting met de Heer zal ons altijd op een belangrijke manier veranderen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 2:1-12

28 december 2019

Mattheüs 2:13-18

De afslachting van de onschuldigen

5 januari 2020

Mattheüs 2:1-12

De Driekoningen van de Heer

28 december 2022

Mattheüs 2:13-18

De slachting van de onschuldigen

28 december 2020

Mattheüs 2:13-18

De afslachting van de onschuldigen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen