Johannes de Doper in de gevangenis bezocht door twee discipelen,
Geschilderd door Robert Stadler,
Installatie in l'église Saint Paul (wijk du Marais), Parijs
Installatie uitgevoerd in 2007
© Robert Stadler Art

Johannes de Doper in de gevangenis bezocht door twee discipelen,
Geschilderd door Robert Stadler,
Installatie in l'église Saint Paul (wijk du Marais), Parijs
Installatie uitgevoerd in 2007
© Robert Stadler Art

Evangelie van 16 december 2019

De opperpriesters stelden vragen

Mattheüs 21:23-27

Jezus was de tempel binnengegaan en was aan het onderwijzen, toen kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe en zeidenWelke bevoegdheid heb je om zo te handelen? En wie heeft u dat gezag gegeven?" "En ik" antwoordde Jezus "zal u een vraag stellen, slechts één; als u mij het antwoord daarop zegt, dan zal ik u mijn gezag om zo te handelen vertellen. De doop van Johannes: waar kwam die vandaan: uit de hemel of van de mens?' En zij twistten onderling op deze wijze: "Als wij zeggen van den hemel, zal hij antwoorden: Waarom hebt gij dan geweigerd hem te gelooven?"; maar als wij zeggen van den mensch, hebben wij het volk te vreezen, want het is allen van oordeel, dat Johannes een profeet was. En hun antwoord aan Jezus was: "Wij weten het niet. En hij antwoordde: "Ik zal u ook niet zeggen, wat mijn gezag is om zoo te handelen.

Bezinning op de installatie van de kerk

De echte vraag die de overpriesters en de oudsten van het volk stelden was: Jezus, bent U werkelijk de Messias? Ze stelden Jezus deze vraag op een indirecte manier. Hoe vervelend... ze hadden gewoon met de vraag naar buiten moeten komen en het Hem rechtuit moeten vragen. Hoe dan ook, de vraag is ook aan ons gericht, vooral in deze adventstijd: geloven wij echt dat Christus die over 9 dagen geboren zal worden, de Messias is?

Dit is de centrale vraag in ons christelijk geloof. En op zondagen als we het Credo opzeggen met de woorden 'Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige Zoon van God, eeuwig verwekt bij de Vader, God uit God, Licht uit Licht, ware God uit ware God, verwekt, niet gemaakt, één in Wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen gemaakt. Voor ons mensen en voor onze verlossing is hij uit de hemel neergedaald'.. Geloven wij deze woorden echt diep in ons hart?

We zien dat Jezus niet ingaat op de vraag, omdat de vraag Hem niet goed gesteld is. Hij wil altijd dat we eerlijk tegen Hem zijn. Hij gaat niet in op zinloze discussies, dus een oprechte openheid en directheid is nodig wanneer we vragen stellen. Jezus wil dat we eerlijk tegen Hem zijn, zelfs als we vragen stellen. Ons kunstwerk was een installatie van Robert Stadler in l'église Saint Paul (quartier du Marais) in Parijs. Verlichte permanente ballonnen vormden een vraagteken...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 21:23-27

5 maart 2021

Mattheüs 21:33-43,45-46

Parabel van de huurders

27 september 2020

Mattheüs 21:28-32

De parabel van de twee zonen in de wijngaard

4 oktober 2020

Mattheüs 21:33-43

Dit is de erfgenaam van de landheer. Kom, laten we hem doden.

5 april 2020

Mattheüs 21:1-11

Palmzondag: Gezegend is hij die komt in de...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content