Gevonden,
Geschilderd door Gabriel Charles Dante Rossetti (1828-1882),
Geschilderd in 1854-1855, 1859-1881,
onafgewerkt Olieverf op doek
© Het Delaware Kunstmuseum / Alamy

Gevonden,
Geschilderd door Gabriel Charles Dante Rossetti (1828-1882),
Geschilderd in 1854-1855, 1859-1881,
onafgewerkt Olieverf op doek
© Het Delaware Kunstmuseum / Alamy

Evangelie van 14 december 2021

Prostituees komen eerder in het koninkrijk van God dan jij.

Mattheüs 21:28-32

Jezus zei tot de overpriesters en de oudsten van het volk: "Wat is uw mening? Een man had twee zonen. Hij ging heen en zei tegen de eerste: "Mijn jongen, ga jij vandaag maar in de wijngaard werken." Hij antwoordde: "Ik ga niet," maar bedacht zich later en ging toch. Toen ging de man heen en zei hetzelfde tegen de tweede, die antwoordde: "Zeker, mijnheer," maar hij ging niet. Wie van de twee deed de wil van de vader?" "De eerste" zeiden zij. Jezus zeide tot hen: Ik zeg u plechtig, tollenaars en prostituees gaan het koninkrijk van God binnen voordat jullie.... Want Johannes kwam tot u, een toonbeeld van ware gerechtigheid, maar gij hebt hem niet geloofd, en toch hebben de tollenaars en de hoeren hem geloofd. Zelfs toen u dat zag, weigerde u er beter over te denken en in hem te geloven.

Reflectie op het schilderij

In de evangelielezing van vandaag waarschuwt Jezus ons 'tollenaars en prostituees gaan het koninkrijk van God binnen voordat jullie...'. Als ik u vandaag een iets uitdagender schilderij van een prostituee mag laten zien. Ons schilderij van Gabriel Charles Dante Rossetti behandelt een gevoelig Victoriaans moreel onderwerp uit die tijd: stadsprostitutie. Hoewel het werk bij Rossetti's dood in 1882 nog onvoltooid was, heeft hij het altijd als een van zijn belangrijkste werken beschouwd, en er vanaf het midden van de jaren 1850 tot het jaar voor zijn dood vele malen naar teruggekeerd. In 1870 publiceerde Rossetti een sympathiek gedicht over een prostituee, Jenny, en dat kan heel goed de dame zijn die hij hier heeft afgebeeld. In Rosetti's tijd waren er naar schatting meer dan 80.000 prostituees actief in Londen.

Wanneer we de evangelielezing van vandaag lezen, is het gemakkelijk om het woord "prostituee" te verdoezelen. Maar Jezus kende de ontberingen van deze vrouwen en wist hoe zij door de maatschappij werden verwaarloosd en op hen werd neergekeken. Dus als de gebroken vrouw, die duidelijk in beroering is, vóór ons naar de hemel gaat, wat moeten wij dan doen om ons opnieuw op God af te stemmen?!

In 1855 beschreef Rosetti in een brief aan collega-kunstenaar William Holman Hunt de compositie van het schilderij als volgt: 'De afbeelding stelt een Londense straat bij dageraad voor, met de lichten nog aan langs een brug die de verre achtergrond vormt. Een veedrijver heeft zijn kar midden op de weg laten staan (waarin, d.w.z. de kar, een kalf staat te brabbelen dat op weg is naar de markt), en is een eindje achter een meisje aan gerend dat hem, slenterend door de straat, is gepasseerd. Hij is haar net tegemoet gerend en zij, hem herkennend, is beschaamd op haar knieën gezakt, tegen de muur van een verhoogd kerkhof op de voorgrond, terwijl hij haar handen vasthoudt zoals hij ze vastgreep, half in verbijstering en half om haar te behoeden zichzelf iets aan te doen. Dit zijn de hoofdpunten van het schilderij dat "Gevonden" moet gaan heten en waarvoor mijn zuster Maria een prachtig motto uit Jeremia voor mij heeft gevonden ... Het kalf, een wit kalf, zal een mooi en suggestief onderdeel van het geheel zijn, hoewel ik het nog lang niet zo goed heb geschilderd als ik hoopte te doen'...

Als we het kalf van dichterbij bekijken, zien we een parallel met de situatie van de prostituee. Het kalf is een onschuldig dier "gevangen op weg om verkocht te worden op de markt". Zo is ook het leven van de prostituee op ons schilderij, zij zit gevangen in haar situatie. Een harde realiteit. Dus als we nu naar de uitdrukking op het gezicht van de vrouw kijken, wat is het dan? Weigert ze gered te worden door de man? Schaamt ze zich gewoon om herkend te worden door iemand die ze kent? ... of heeft ze berouw maar kan ze niet aan haar lot ontsnappen, zoals het kalf ?...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen in verband met Mattheüs 21:28-32

27 september 2020

Mattheüs 21:28-32

De parabel van de twee zonen in de wijngaard

13 maart 2020

Mattheüs 21:33-43,45-46

De parabel van de slechte huurders

16 december 2019

Mattheüs 21:23-27

De opperpriesters stelden vragen

13 december 2022

Mattheüs 21:28-32

Feest van de Heilige Lucy

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen