Uit,
Geschilderd door Edmund Blair Leighton (1852-1922)
Geschilderd in 1899,
Olieverf op doek
© Manchester Art Gallery, Engeland

 

Uit,
Geschilderd door Edmund Blair Leighton (1852-1922)
Geschilderd in 1899,
Olieverf op doek
© Manchester Art Gallery, Engeland

 

Evangelie van 18 maart 2022

De steen die door de bouwers werd verworpen, werd de sluitsteen

Mattheüs 21:33-43,45-46

Jezus zeide tot de overpriesters en de oudsten van het volk: Luister naar een andere gelijkenis. Er was een man, een landeigenaar, die een wijngaard aanlegde; hij omheinde hem rondom, groef er een wijnpers in en bouwde een toren; daarna verpachtte hij hem aan pachters en ging naar het buitenland. Toen de oogsttijd naderde, zond hij zijn knechten naar de pachters om de oogst op te halen. Maar de pachters grepen zijn dienaren, sloegen er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna zond hij nog meer knechten, ditmaal een groter aantal, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. "Zij zullen mijn zoon respecteren", zei hij. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dit is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zijn erfenis overnemen." Dus grepen zij hem en gooiden hem uit de wijngaard en doodden hem. Als nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die pachters doen? Zij antwoordden: "Hij zal die ellendelingen tot een ellendig einde brengen en de wijngaard verhuren aan andere pachters, die hem de opbrengst zullen leveren, wanneer het seizoen aanbreekt. Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit in de Schriften gelezen:

De steen die door de bouwers werd verworpen, werd de sluitsteen.

Dit was het werk van de Heer en het is prachtig om te zien?

Ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen en gegeven aan een volk, dat zijn vruchten zal voortbrengen.

Toen zij zijn gelijkenissen hoorden, beseften de overpriesters en de schriftgeleerden dat hij over hen sprak, maar hoewel zij hem graag hadden willen arresteren, waren zij bang voor de menigte, die hem als een profeet beschouwde.

Reflectie op de Victoriaanse schilderkunst

In onze evangelielezing van vandaag vertelt Jezus de gelijkenis waarin de zoon van een wijngaardbezitter door de pachters wordt gedood. Dit is een directe voorspelling van Jezus' eigen dood. Na de gelijkenis citeert Jezus uit psalmen 118:22: "118:22:Het was de steen die door de bouwers verworpen was dat werd de hoeksteen'. Hier voorspelt Jezus zijn opstanding. Hoewel Hij verworpen werd door de religieuze en politieke leiders van die tijd, stond Jezus op de derde dag op uit de dood en werd zo de hoeksteen van de nieuwe tempel: Zijn Kerk. Jezus leert ons dus dat wat eerst verworpen wordt, vaak van cruciaal en levensveranderend belang kan blijken te zijn.

Hetzelfde geldt voor de kunstwereld: vele kunstenaars werden in het begin afgewezen, om later erkend te worden als zijnde van cruciaal cultureel belang. Denk aan Vincent Van Gogh, Paul Cezanne, Walt Disney of JK Rowling, om er maar een paar te noemen. Of in ons persoonlijk leven, velen van ons hebben ook te maken gehad met afwijzing. Ons schilderij van Edmund Blair Leighton, uit 1899, verbeeldt afwijzing. Het huwelijksaanzoek van de man die wegloopt is afgewezen. De bloemen die hij meebracht liggen verspreid op de grond bij de brug. De dame, gekleed met een strohoed en een gebloemde jurk, kijkt peinzend maar uitdagend. Ze heeft de man afgewezen en blijft bij haar besluit.

Afwijzing heeft alles te maken met weggeduwd worden. Het kan een eenmalige daad zijn of het kan subtiel gebeuren in de loop van weken of zelfs jaren. Het kan pijnlijk zijn, omdat het ons het gevoel kan geven dat we niet gewild, gewaardeerd of geaccepteerd worden. Hoewel afwijzing pijn kan doen, kan het ook het beste in ons naar boven brengen. Ik denk hier aan dat wanneer we met onze vrienden over ons geloof praten of wanneer we te maken hebben met het feit dat ons geloof door de maatschappij wordt afgewezen, afwijzing ons juist kracht kan geven en ons kan aanwakkeren om grootse dingen te bereiken voor het koninkrijk van God. En daarbij zullen we geen sluitsteen zijn van dat gebouw, maar we kunnen wel die kleine baksteen zijn die er toch toe doet binnen het leven van onze kerk.

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 21:33-43,45-46

13 december 2021

Mattheüs 21:23-27

Noch zal ik u mijn autoriteit vertellen voor het handelen li...

14 december 2021

Mattheüs 21:28-32

Prostituees maken hun weg naar het koninkrijk...

14 december 2020

Mattheüs 21:23-27

Feest van Sint Jan van het Kruis

4 oktober 2020

Mattheüs 21:33-43

Dit is de erfgenaam van de landheer. Kom, laten we hem doden.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

>
Overslaan naar inhoud