Pas op voor luxe ("In Weelde Siet Toe"),
Geschilderd door Jan Steen (1626-1679),
Geschilderd in 1663,
Olieverf op doek
© Kunsthistorisches Museum, Wenen

Pas op voor luxe ("In Weelde Siet Toe"),
Geschilderd door Jan Steen (1626-1679),
Geschilderd in 1663,
Olieverf op doek
© Kunsthistorisches Museum, Wenen

Evangelie van 26 augustus 2021

De oneerlijke dienaar die eet en drinkt met dronkaards

Mattheüs 24:42-51

Jezus zei tegen zijn discipelen: Blijf wakker, want jullie weten niet op welke dag jullie meester komt. Jullie mogen er zeker van zijn, dat als de heer des huizes geweten had op welk uur van de nacht de inbreker zou komen, hij wakker gebleven zou zijn en niemand had toegelaten om door de muur van zijn huis te breken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie niet verwachten.

Welke dienaar is dan trouw en wijs genoeg dat de meester hem over zijn huisgezin plaatst om hun op de juiste tijd hun eten te geven? Gelukkig is die dienaar als de komst van zijn meester hem op dit werk aantreft. Ik zeg u plechtig, dat hij hem zal plaatsen over alles wat hij bezit. Maar wat betreft de oneerlijke dienaar die bij zichzelf zegt: "Mijn meester neemt zijn tijd," en die zijn mede-dienaren slaat en met dronkaards eet en drinktzal zijn meester komen op een dag die hij niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. De meester zal hem afsnijden en hem naar hetzelfde lot sturen als de huichelaars, waar wening en knersing der tanden zal zijn.

Reflectie op het schilderij

Zoveel te zien in het schilderij van Jan Steen uit 1663 van vandaag. Het lijkt bijna een scène uit een theaterdecor. De geel geklede dame in het midden is afgebeeld als een 'losbandig' meisje, dat veel van haar borst onthult; een dronken man heeft een voet op haar schoot. De vrouw des huizes, aan de linkerkant, slaapt. Terwijl zij slaapt, gebeurt er van alles om haar heen: de hond zit op tafel en eet vleespastei; een van haar kinderen pakt iets uit het schatkistje aan de muur; haar jongen probeert de pijp te roken; het jongste kind, zittend in zijn/haar kinderstoel, speelt achteloos met een parelketting (en mag de parels gooien voor het zwijn dat zojuist de kamer is binnengelopen); de vloer ligt bezaaid met lege kruiken en etensresten; de dronken jongeman rechts drijft de spot met de non links van hem; de quaker (te herkennen aan een eend op zijn rug) maant de mensen tot het lezen van vrome teksten om te proberen de situatie recht te zetten... Aangezien Jan Steen soms in een café werkte om de eindjes aan elkaar te knopen, zal hij dergelijke taferelen maar al te goed gekend hebben. 

Jezus spreekt in onze lezing van vandaag over oneerlijke dienaren eten en drinken met dronkaards', erop wijzend dat dergelijke dienaren slechts voor het ogenblik leven en niet waakzaam zijn voor de toekomst, zoals de mensen die op ons schilderij zijn afgebeeld. Leven zonder waakzaamheid nodigt uit tot moeilijkheden. De lezing begint met een waarschuwing dat een dief geen bericht stuurt over het uur waarop hij in het huis zal inbreken. Zijn voornaamste wapen in zijn boosaardige plan is het verrassingselement. De mensen die op ons schilderij staan afgebeeld zijn gewoon zo vergeetachtig voor alles wat slecht om hen heen kan gebeuren. Een gebrek aan waakzaamheid heeft hen zelfgenoegzaam en overmatig zelfvoldaan gemaakt...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 24:42-51

25 augustus 2022

Mattheüs 24:42-51

Gelukkig die dienaar als zijn meester's aankomst vindt...

22 juni 2021

Mattheüs 24:4-13

Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen

27 augustus 2020

Mattheüs 24:42-51

Hij komt op een uur dat je niet verwacht.

1 december 2019

Mattheüs 24:37-44

De Zoon des Mensen komt

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen