Het melkmeisje,
Schilderij van Johannes (Jan) Vermeer (1632-1675),
Geschilderd circa 1658,
Olieverf op doek
© Rijksmuseum, Amsterdam

Het melkmeisje,
Schilderij van Johannes (Jan) Vermeer (1632-1675),
Geschilderd circa 1658,
Olieverf op doek
© Rijksmuseum, Amsterdam

Evangelie van 25 augustus 2022

Gelukkig dat de dienaar als zijn meester komt hem vindt op deze baan

Mattheüs 24:42-51

Jezus zei tegen zijn discipelen: Blijf wakker, want jullie weten niet op welke dag jullie meester komt. Jullie mogen er zeker van zijn, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur van de nacht de inbreker zou komen, hij wakker zou zijn gebleven en niet zou hebben toegelaten dat iemand door de muur van zijn huis brak. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie niet verwachten.

Welke dienaar is dan getrouw en wijs genoeg dat de meester hem over zijn huisgezin plaatst om hun op de juiste tijd hun voedsel te geven? Gelukkig dat de dienaar bij aankomst van zijn meester hem op dit werk aantreft. Ik zeg u plechtig, dat hij hem zal plaatsen boven alles wat hij bezit. Maar wat de oneerlijke dienaar betreft, die bij zichzelf zegt: "Mijn meester neemt zijn tijd," en die zijn mede dienaren slaat en met dronkaards eet en drinkt, zijn meester zal komen op een dag die hij niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. Hij zal hem afsnijden en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars, waar wening en knersing der tanden zal zijn.

Reflectie op het schilderij

Ons kunstwerk van vandaag is een van 's werelds beroemdste schilderijen, Het melkmeisje van Jan Vermeer. Het is een van de grote voorbeelden van de Hollandse realistische genreschilderkunst en al heel lang favoriet bij kunstenaars, critici en het publiek. Vermeer portretteert op tedere wijze een dienstmeisje dat een eenvoudig huishoudelijk karweitje opknapt in een bescheiden keukentje. Hij geeft zo de essentie weer van het huiselijke leven en de schoonheid van kleine handelingen die we verrichten als onderdeel van ons gezinsleven. De kunstenaar lijkt een eerbetoon te brengen aan de deugden van matigheid, zuiverheid en hard werken. Matigheid wordt getoond door het langzaam overgieten van een vloeistof van het ene vat in het andere, waarbij men de tijd neemt om niets te morsen. Zuiverheid komt tot uiting in Vermeers zeer realistische weergave van de perfect gepolijste koperen pot die aan de muur hangt (en die doet denken aan soortgelijke glanzende metalen potten in vroege Nederlandse Annunciatie-schilderijen, waarin Maria het vat voor Christus is), aangezien een zeer schone pot van oudsher een symbool van zuiverheid was. Het harde werk komt tot uiting in de algemene werkomgeving met de schaarse muren, het ruw getextureerde brood, het kale hout, de ruwe manden en de botte gelaatstrekken, de ruwe handen en de tamelijk mannelijke onderarmen van de dienstmeid.

In onze evangelielezing van vandaag roept Jezus ons op om ook deze deugden in acht te nemen en klaar te staan "want de Mensenzoon komt op een uur dat gij niet verwacht". We moeten hard blijven werken, waakzaam zijn en zuiver van hart, want misschien ontmoeten we de Meester eerder dan we verwachten. Jezus zegt ons niet bang of bezorgd te zijn, maar klaar en voorbereid te zijn om Hem te verwelkomen.

Zoals dit schilderij van een dienstmaagd geschilderd is met grote tederheid en liefde voor de afgebeelde dienstbare vrouw, zo benadert God ons, zijn dienstknechten, met grote tederheid en liefde.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
6 maanden geleden

Ik probeer wakker te blijven.
Dit schilderij is fabelachtig. Als Johannes Vermeer een opname had gemaakt met zijn digitale camera en dit vervolgens had geschilderd, zou het nog steeds prachtig zijn. Aangezien hij dat niet had, maakt dat het absoluut ongelooflijk!

miguel vargas
Lid
miguel vargas(@miguel)
6 maanden geleden

Veel te veel mensen leven alleen voor vandaag of voor de dagen voordat dit leven eindigt. Zij schuiven het omgaan met de realiteit van Gods oordeel en eeuwigheid voor zich uit, alsof zij door de wekker heen slapen. De mogelijkheid om op Christus te vertrouwen voor verlossing is beperkt tot de lengte van iemands leven voor de dood (Hebreeën 9:27) of de wederkomst van Christus (Openbaring 19:11-15). In beide gevallen is de tijd kort. Tegen de tijd dat een mens kent hun moment is gekomen, hun keuze is al gemaakt.

Patricia Baggott
Lid
Patricia Baggott(@patsyb)
6 maanden geleden

Mijn favoriete kunstenaar. Dank u voor dit schilderij en deze overdenking. Ik zal er nu met een frisse blik naar kijken, gezien jouw reflectie.

Jo Siedlecka
Lid
Jo Siedlecka(@jo-siedlecka)
7 maanden geleden

Mooi schilderij en reflectie.

Lezingen bij Mattheüs 24:42-51

22 juni 2020

Mattheüs 24:4-13

Feest van de heilige Thomas More

22 juni 2019

Mattheüs 24: 4-13

Zorg ervoor dat niemand je bedriegt

1 december 2019

Mattheüs 24:37-44

De Zoon des Mensen komt

22 juni 2021

Mattheüs 24:4-13

Je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen