De Edith Stein Kapel,
Kerk van St. Michael de Aartsengel (St. Michaelis Kirche in Breslau)
© Christian Art

De Edith Stein Kapel,
Kerk van St. Michael de Aartsengel (St. Michaelis Kirche in Breslau)
© Christian Art

Evangelie van 9 augustus 2022

Feest van St. Teresa Benedicta van het Kruis (Edith Stein)

Mattheüs 25:1-13

Jezus vertelde deze gelijkenis aan zijn discipelen: Het koninkrijk der hemelen zal zijn als dit: Tien bruidsmeisjes namen hun lampen mee en gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas en vijf waren verstandig; de dwazen namen wel hun lampen mee, maar zij hadden geen olie bij zich, terwijl de verstandigen naast hun lampen ook kolven met olie meenamen. De bruidegom was laat, en zij werden allen slaperig en vielen in slaap. Maar om middernacht werd er geroepen: "De bruidegom is hier! Ga naar buiten en ontmoet hem." Toen werden al die bruidsmeisjes wakker en maakten hun lampen aan, en de dwazen zeiden tegen de verstandigen: "Geef ons wat van jullie olie, onze lampen gaan uit." Maar zij antwoordden: "Misschien is er niet genoeg voor ons en voor u; gaat u maar naar de verkopers en koopt u wat voor uzelf." Zij waren weggegaan om olie te kopen, toen de bruidegom kwam. Zij, die gereed waren, gingen met hem in de bruiloftszaal en de deur werd gesloten. De andere bruidsmeisjes kwamen later. "Heer, Heer," zeiden zij "open de deur voor ons." Maar hij antwoordde: "Ik zeg u plechtig, ik ken u niet." Dus blijf wakker, want je weet noch de dag, noch het uur.

Bezinning op het altaar van de zijkapel

Vandaag vieren wij het feest van H. Teresa Benedicta van het Kruis (Edith Stein, 1891 - 1942). Karmelietessenzuster, martelares en patrones van Europa, werd zij geboren in een observerend Joods gezin. Zij had een vooraanstaande carrière als filosofe en promoveerde aan de Universiteit van Freiburg, maar haar academische loopbaan werd belemmerd omdat zij een vrouw was. Nadat zij de autobiografie van de heilige Teresa van Ávila had gelezen, bekeerde zij zich tot het katholicisme. Precies 100 jaar geleden, in 1922, werd zij gedoopt. Zij werd docente aan het Instituut voor Pedagogie in Münster, maar werd in 1933 uit haar ambt gezet als gevolg van de antisemitische wetgeving van het naziregime.

Daarna trad zij in in een karmelietenklooster in Keulen en nam de naam Teresa Benedicta van het Kruis aan. Haar orde verplaatste haar naar Nederland om haar te vrijwaren van de groeiende nazi-dreiging. Op 20 juli 1942 liet de Nederlandse Bisschoppenconferentie in alle kerken een verklaring voorlezen waarin het nazi-racisme werd veroordeeld. Als vergelding gelastten de autoriteiten de arrestatie van alle joodse bekeerlingen tot het christendom. Teresa Benedicta werd naar Auschwitz gebracht en daar op 9 augustus 1942 vermoord. Johannes Paulus II heeft haar in 1998 heilig verklaard en het jaar daarop uitgeroepen tot medepatrones van Europa.

De foto die ik hier deel is het altaar van de Edith Stein Kapel in de kerk van St. Michael de Aartsengel (St. Michaelis Kirche in Breslau). Deze kerk was Edith's favoriete gebedshuis tijdens haar bezoeken aan Breslau, vanaf het moment van haar doop in 1922 tot haar laatste bezoek aan haar geboortestad in 1933 voordat ze naar het Karmelietenklooster ging. In het midden van de kapel staat een marmeren altaar met de datum van Stein's dood erop gebeeldhouwd en de woorden Ave crux, spes unica (Latijn voor "Heil aan het Kruis, onze enige hoop). Het altaar herbergt ook een urn met aarde en as uit Auschwitz-Birkenau, en andere relikwieën, waaronder een fragment van haar habijt.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
9 maanden geleden

Ontnuchterend vandaag, zowel in het evangelie als in de overdenking.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
9 maanden geleden

Mensen als deze St Teresa, die absoluut heldhaftig getuigen van het geloof, brengen je echt tot stilstand. Hoeveel alledaagse kerkgangers zouden sterven voor het geloof? Niet veel en ik neem het ze niet kwalijk. Gelukkig hoeven we er tegenwoordig niet meer voor te sterven.

Oi Lian Kon
Lid
Oi Lian Kon(@kairos712)
9 maanden geleden

Kardinaal Michael Czerny op de feestdag van Edith Stein:
Op 9 augustus ging Zr. Teresa Benedicta van het Kruis de gaskamer binnen en trof de dood aan. Zij ging de drempel over en ontmoette de bruidegom van aangezicht tot aangezicht, en volbracht het huwelijksverbond met de gekruisigde Christus, waarop zij zich als wijze maagd, die de olie van de liefde tot God bewaarde, had voorbereid.

Lezingen bij Mattheüs 25:1-13

22 november 2020

Mattheüs 25:31-46

Feest van Christus de Koning

28 augustus 2020

Mattheüs 25:1-13

De wijze en dwaze maagden

27 februari 2023

Mattheüs 25:31-46

Ik was naakt en jij hebt me gekleed

9 augustus 2019

Mattheüs 25: 1-13

De parabel van de wijze en dwaze maagden

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen