Golgotha,
Geschilderd door Mihály Munkácsy (1844-1900)
Voltooid op Paasdag 1884,
Olieverf op doek
© Déri Museum, Hongarije

Golgotha,
Geschilderd door Mihály Munkácsy (1844-1900)
Voltooid op Paasdag 1884,
Olieverf op doek
© Déri Museum, Hongarije

Evangelie van 31 maart 2021

De kruisweg - Kruisweg 12: Jezus sterft aan het kruis

Mattheüs 27:45-46

Vanaf het zesde uur nu was er duisternis over het hele land tot het negende uur. En omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem: "Eli, Eli, lama sabachthani?", dat is,

"Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

Reflectie op het schilderij

Wij aanbidden U, O Christus, en wij zegenen U.

Want door uw heilige kruis heeft u de wereld verlost.

 

De lucht is zo donker. Als U sterft, is het landschap om U heen chaotisch. Uw moeder is aan uw zijde. Zoveel toeschouwers. Een man rent weg en slaat op zijn borst. De Farizeeërs kijken tevreden. De soldaten, klaar om Uw zijde te doorboren. Mijn Jezus, wat een onmenselijk lichamelijk lijden verdraagt U!

Vandaag bid ik voor ons seminaristen. Jezus, help ons om ook de dood te omhelzen, want we moeten sterven aan onszelf om herboren te worden in U. Door aan het kruis te sterven, leerde U ons hoe het verlies van het leven noodzakelijk is om nieuw leven te krijgen en vrij te zijn. Help ons uit de slavernij van onze eigen inspanningen over te gaan naar de vrijheid van verlossing. 

Terwijl wij naar U kijken, help ons om tijdens onze seminariejaren aan onszelf te sterven, zodat wij in dit kostbare aardse leven kunnen getuigen van de liefde die wij voor U koesteren.

 

Onze Vader, die in de hemel zijt...

Wees gegroet Maria, vol van genade...

Glorie aan de Vader en de Zoon...

 

De normale evangelielezing van de dag: Mattheüs 26:14-25

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 27:45-46

3 april 2022

Mattheüs 27:27-31

De kruisweg - Statie 2: Jezus ta...

15 april 2022

Mattheüs 27:57-60

De kruisweg - Kruisweg 14: Jezus i...

13 april 2022

Mattheüs 27:45-46, 50, 54

De kruisweg - Statie 12: Jezus d...

21 maart 2021

Mattheüs 27:27-31

De kruisweg - Statie 2: Jezus ta...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen