Hoofd van Johannes de Doper,
Gebeeldhouwd door Igor Mitoraj (1944-2014),
Gebeeldhouwd in 2006,
Carrara marmer
© ChristianArtToday

Hoofd van Johannes de Doper,
Gebeeldhouwd door Igor Mitoraj (1944-2014),
Gebeeldhouwd in 2006,
Carrara marmer
© ChristianArtToday

Evangelie van 8 december 2019

Johannes de Doper bereidt de weg voor Jezus

Mattheüs 3:1-12

Te zijner tijd Johannes de Doper verscheen; hij predikte in de woestijn van Judea en dit was zijn boodschap: "Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Dit was de man waarover de profeet Jesaja sprak toen hij zei: Een stem roept in de woestijn: Bereid een weg voor de Heer, maak zijn paden recht.

Deze man Johannes droeg een gewaad van kamelenhaar met een leren riem om zijn middel, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.. Toen gingen Jeruzalem en heel Judea en de hele Jordaanstreek naar hem toe, en terwijl zij zich door hem lieten dopen in de rivier de Jordaan beleden zij hun zonden. Maar toen hij een aantal Farizeeën en Sadduceeën zag komen om zich te laten dopen, zei hij tegen hen: "Addergebroed, wie heeft jullie gewaarschuwd om te vluchten voor de komende vergelding? Maar als jullie berouw hebben, breng dan de juiste vruchten voort en durf niet te zeggen: "Wij hebben Abraham als vader", want ik zeg jullie dat God uit deze stenen kinderen voor Abraham kan voortbrengen. Ook nu wordt de bijl aan de wortels van de bomen gelegd, zodat elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en op het vuur geworpen. Ik doop u in water tot bekering, maar degene die mij volgt is machtiger dan ik en ik ben niet geschikt om zijn sandalen te dragen; hij zal u dopen met de Heilige Geest en het vuur. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. Hij heeft zijn maaivaan in zijn hand; hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn koren verzamelen in de schuur; maar het kaf zal hij verbranden in een vuur dat nooit zal uitdoven.

Reflectie op de marmeren sculptuur

Onlangs stuitte ik op deze opvallende sculptuur in wit Carrara marmer van Igor Mitoraj. Het bevindt zich in de kerk van Santa Maria degli Angeli et dei Martiri, vlakbij het station Termini, Rome. De kerk werd in 1563 ontworpen door Michelangelo en geplaatst te midden van de ruïnes van het badhuis van Diocletianus. Een verklaring over hoe het christelijk geloof het oude heidense Rome veroverde. De kerk werd gebouwd ter herinnering aan de vroege christelijke martelaren. Het beeld van het hoofd van Johannes de Doper is slim geplaatst achter metalen hekken in een van de zijaltaren. Als toeschouwer kun je dus niet dichtbij of om het beeld heen lopen. Het is geplaatst als een privé, intiem eerbetoon aan Johannes en zijn hoofd rust in alle rust, door niemand gestoord. Het gladde, klinisch afgewerkte marmeren oppervlak draagt bij aan de sereniteit en schoonheid van het stuk.

Dus wie was Johannes de Doper? Jezus en Johannes waren familie van elkaar. Johannes diende als voorloper van de Messias en moest de weg bereiden voor de Messias door het volk op te roepen tot bekering, zoals beschreven in de lezing van Matteüs van vandaag. In overeenstemming daarmee doopte Johannes de mensen als teken van hun berouw en om hun geestelijk leven te vernieuwen. Johannes de Doper wilde dat de mensen hun leven op orde zouden brengen voor de komst van Christus, die kort na Johannes' bediening begon. De vrouw van Herodes Antipas, Herodias, haatte Johannes hartstochtelijk nadat Johannes openlijk kritiek had geuit op haar zeden. Uiteindelijk slaagde Herodias erin Antipas te manipuleren om het bevel te geven tot Johannes' dood door onthoofding.

In de lezing van vandaag zien we hoe mooi Johannes door Matteüs wordt beschreven: een kleed van kameelhaar, armoedige kleding en eenvoudig voedsel. Hij trok mensen om zich heen aan. Mensen vertrouwden hem omdat hij duidelijk niet te koop was. Hij had zijn principes en hield daaraan vast. Onwrikbaar en standvastig in zijn geloof en missie. Het doet me denken aan een uitspraak van Churchill over Lawrence of Arabia, "Omdat hij de prijzen van de wereld verachtte, had de wereld ontzag voor hem...". Ja, de eenvoud van het leven van Johannes en de helderheid van zijn missie, trok menigten rond hem aan.

Net zoals Johannes de weg bereidde voor Christus om zijn werk te doen, kunnen ook wij ons voorbereiden op de komst van Christus over 17 dagen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 3:1-12

4 december 2022

Mattheüs 3:1-12

Heb berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabij...

12 januari 2020

Mattheüs 3:13-17

De doop van de Heer

8 januari 2023

Mattheüs 3:13-17

Feest van de Doop van de Heer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud