De doop van Christus, 
Geschilderd door Piero della Francesca (-gestorven 1492),
tempera op paneel,
Geschilderd in het midden van de jaren 1450
© National Gallery, Londen

De doop van Christus, 
Geschilderd door Piero della Francesca (-gestorven 1492),
tempera op paneel,
Geschilderd in het midden van de jaren 1450
© National Gallery, Londen

Evangelie van 12 januari 2020

De doop van de Heer

Mattheüs 3:13-17

Jezus kwam uit Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Johannes probeerde het hem af te raden. Hij zei: "Ik ben het, die van jou de doop nodig heb, en toch kom je naar mij! Maar Jezus antwoordde: "Laat het voorlopig maar zo; het is passend dat wij op deze wijze alles doen wat de gerechtigheid eist. Hierop gaf Johannes zich aan hem over.

Toen Jezus gedoopt was, kwam hij uit het water omhoog, en plotseling gingen de hemelen open en zag hij de Geest van God neerdalen als een duif en op hem neerkomen. En een stem sprak uit de hemel: "Dit is mijn Zoon, de Geliefde; mijn gunst rust op hem.

Reflectie op het schilderij

Ik heb vele malen voor dit schilderij gestaan. Het is te zien in de National Gallery in Londen. De vorm van het paneel geeft aan dat het oorspronkelijk deel uitmaakte van een grotere architectonische omgeving, namelijk die van het Camaldolese klooster van Sansepolcro in Toscane. De hoofdcompositie toont Christus in een biddende houding die wordt gedoopt door Johannes de Doper aan de rechterkant. Achter Johannes worstelt een man in een witte onderbroek, met zijn voeten al in het water, om uit zijn onderhemd te komen. Hij is de volgende die gedoopt wordt. Boven Christus is een witte duif, de heilige Geest. De wolken in de lucht hebben eenzelfde vorm aangenomen als de witte duif. De figuur van Christus, de hand van Johannes die de schaal vasthoudt, en de vogel, vormen een as die het schilderij in twee symmetrische delen verdeelt. Een andere lijn, deze keer een horizontale, verdeelt het schilderij in tweeën, beginnend bij de drie engelenkoppen aan de linkerkant tot aan Christus en Johannes. De twee scheidingslijnen, een horizontale en een verticale, vormen een kruis... De drie engelen aan de linkerkant dragen verschillende, kleurrijke, felle kledij. In een breuk met de traditionele iconografie ondersteunen de engelen niet de klederen van Christus, maar houden ze elkaars handen vast. Er wordt gedacht dat dit een toespeling zou kunnen zijn op het hedendaagse Concilie van Florence (1431-1445), dat de eenwording van de Westerse en Oosterse Kerken tot doel had...

Maar goed, genoeg kunsthistorische informatie over dit schilderij! De lezing van vandaag is belangrijk. Het is een korte passage, maar er staan drie citaten in. Het eerste is Johannes die zich ongemakkelijk voelt over het dopen van Jezus; het tweede is Jezus' uitleg over waarom Johannes door moet gaan en Hem moet dopen; en het derde is de stem uit de hemel. Alle drie zijn aanwezig op dit schilderij. Wat mij altijd heeft aangetrokken tot dit schilderij is dat het, in tegenstelling tot veel andere evangeliepassages en schilderijen waarop die passages zijn afgebeeld, vaak een oproep is tot actie, als in 'ga en doe hetzelfde'. Maar met de doop van Jezus, is het anders. Wij zijn slechts getuigen van een belangrijke gebeurtenis in Zijn persoonlijk leven. Wij kijken gewoon toe hoe Hij wordt gedoopt, voegen ons bij Hem in dit intieme moment en verwonderen ons over de aanwezigheid van de Drie-eenheid: Christus, zijn Vader en de Heilige Geest. Met ons eindig menselijk verstand kunnen wij de oneindige relatie tussen Vader, Zoon en Geest niet ten volle begrijpen... kijkend naar dit schilderij, bevinden wij ons te midden van hun dynamiek en... geraakt door het goddelijk mysterie...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 3:13-17

4 december 2022

Mattheüs 3:1-12

Heb berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabij...

8 januari 2023

Mattheüs 3:13-17

Feest van de Doop van de Heer

8 december 2019

Mattheüs 3:1-12

Johannes de Doper bereidt de weg voor Jezus

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud