Aarde, het Gaia Project, 
Ontworpen en uitgevoerd door Luke Jerram,
3D installatie,
Tentoongesteld in 2019 in de kathedraal van Liverpool
© Luke Jerram Artiest, alle rechten voorbehouden

Aarde, het Gaia Project, 
Ontworpen en uitgevoerd door Luke Jerram,
3D installatie,
Tentoongesteld in 2019 in de kathedraal van Liverpool
© Luke Jerram Artiest, alle rechten voorbehouden

Evangelie van 6 januari 2020

Het volk dat in duisternis leefde heeft een groot licht gezien

Mattheüs 4:12-17,23-25

Toen Jezus hoorde dat Johannes gearresteerd was, keerde hij terug naar Galilea, en na Nazareth te hebben verlaten, ging hij naar Kapernaüm, een stadje aan de oever van het meer op de grens van Zebulon en Naftali. Op deze wijze ging de profetie van Jesaja in vervulling:

'Land van Zebulun! Land van Naftali! Weg van de zee aan de andere kant van de Jordaan, Galilea van de naties!

Het volk dat in duisternis leefde heeft een groot licht gezienover hen die wonen in het land en de schaduw van de dood een licht is aangebroken.

Vanaf dat moment begon Jezus zijn prediking met de boodschap: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Hij trok door geheel Galilea en onderwees in hun synagogen, verkondigde de blijde boodschap van het koninkrijk en genas allerlei ziekten en kwalen onder het volk. Zijn faam verspreidde zich over geheel Syrië, en allen die leden aan ziekten en pijnlijke kwalen van de een of andere soort, bezetenen, epileptici, verlamden, werden tot Hem gebracht, en Hij genas hen. Grote menigten volgden hem, komende uit Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, Judea en Transjordanië.

Reflectie op de 3D kunstinstallatie

Het grote moment van verlossing is aangebroken! Jezus begint in de evangelielezing van vandaag aan Zijn bediening en vervult de profetie 'Het volk dat in duisternis leefde heeft een groot licht gezien'. Wat een prachtige metafoor is "licht" om onze Verlosser te beschrijven. Hij brengt dat licht naar ons die in duisternis verkeren. Het idee van licht staat voor 'verlichte' kennis en wijsheid; licht ontmaskert ook onze zonden; licht staat ook voor uitstraling die wij allen zouden moeten proberen te schijnen en Gods licht uit te stralen naar onze broeders en zusters om ons heen...

Licht is mooi en mysterieus, zoals Onze Lieve Heer. Het is mooi zoals het Gods schepping rondom ons verlicht, maar als we zouden moeten beschrijven wat licht is, zouden we de woorden niet vinden om het goed te beschrijven. Het is mysterieus, maar toch overal aanwezig. Jezus als het licht leidt ons, verwarmt ons en waarschuwt ons. Licht verdrijft duisternis. Alle duisternis in de wereld kan het licht niet doven... Het licht overwint altijd!

De lichtinstallatie die we hier zien, bestaat uit een zeven meter lange 3D-installatie van de aarde die is opgebouwd uit gedetailleerde NASA-beelden van het aardoppervlak. De aarde-installatie roteert eens in de vier minuten. De installatie is gemaakt door kunstenaar Luke Jerram en maakte eerder dit jaar deel uit van het 2019 Liverpool River Festival. De wereld wordt van binnenuit verlicht en straalt schoonheid uit... De wereld verlichtte het interieur van de Liverpool Cathedral waar hij werd geïnstalleerd... De wereld in het hart van de kerk... en de kerk in het hart van de wereld...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Mattheüs 4: 12-17,23-25

22 januari 2023

Mattheüs 4:12-17

Het volk dat in duisternis leefde heeft een gr...

30 november 2020

Mattheüs 4:18-22

Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken.

26 februari 2023

Mattheüs 4:1-11

De verzoeking van Jezus in de woestijn

30 november 2022

Mattheüs 4:18-22

Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen