De profeet Jesaja
Geschilderd door Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564),
Geschilderd tussen 1508 en 1512,
Fresco
© Wikimedia / Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad

 

De profeet Jesaja
Geschilderd door Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564),
Geschilderd tussen 1508 en 1512,
Fresco
© Wikimedia / Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad

 

Evangelie van 7 januari 2022

Op deze manier zou de profetie van Jesaja in vervulling gaan

Mattheüs 4:12-17,23-25

Toen Jezus hoorde dat Johannes gearresteerd was, ging hij terug naar Galilea, en na Nazareth verlaten te hebben, vestigde hij zich in Kapernaüm, een stadje aan de oever van het meer, op de grens van Zebulon en Naftali. Op deze manier zou de profetie van Jesaja in vervulling gaan:

'Land van Zebulun! Land van Naftali!

Weg van de zee aan de andere kant van de Jordaan,

Galilea van de naties!

Het volk dat in duisternis leefde heeft een groot licht gezien;

over hen die wonen in het land en de schaduw van de dood

een licht is aangebroken.

Vanaf dat moment begon Jezus zijn prediking met de boodschap: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Hij trok door geheel Galilea en onderwees in hun synagogen, verkondigde de blijde boodschap van het koninkrijk en genas allerlei ziekten en kwalen onder het volk. Zijn faam verspreidde zich over geheel Syrië, en allen die leden aan ziekten en pijnlijke kwalen van de een of andere soort, bezetenen, epileptici, verlamden, werden tot Hem gebracht, en Hij genas hen. Grote menigten volgden hem, komende uit Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, Judea en Transjordanië.

Reflectie op de Fresco Schilderij

Matteüs maakt er een punt van zijn lezers eraan te herinneren dat Jezus kwam om de profetieën van het Oude Testament te vervullen. Hij is vastbesloten zowel Joden als niet-Joden erop te wijzen dat Jezus niet zomaar een charismatisch figuur was. Hij trok zijn discipelen en grote menigten niet aan door alleen maar goed te kunnen preken en wonderen te verrichten. Nee. Mattheüs wil ons duidelijk maken dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, de Messias, die kwam om de oude profetieën te vervullen en een nieuw verbond te sluiten. 

Wanneer Mattheüs in de evangelielezing van vandaag Jesaja 9 aanhaalt, over het land van Zebulon en Naftali, wijst hij dus op een andere vervulling van een zeer specifieke profetie. Ons fresco van Michelangelo, beeldt de profeet Jesaja af. Hij is een van de zeven profeten van het Oude Testament die op het plafond van de Sixtijnse Kapel zijn geschilderd. We zien Jesaja met een halfgesloten boek in zijn hand en kijkend naar een kleine engel die zijn aandacht getrokken lijkt te hebben. De blote voeten van de profeet zijn gekruist. De putto wijst eigenlijk naar een andere scène in de Sixtijnse Kapel: de zondeval van de mens. Jesaja kijkt in bittere meditatie nadat hij zijn boek heeft dichtgeslagen, en zijn linkerhand voelt aan alsof hij op het punt staat van teleurstelling te vallen. 

In de kersttijd is Jesaja de profeet die de geboorte van de Messias voorspelt. Denk bijvoorbeeld aan: "Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zal zijn naam Immanuel noemen (Jesaja 7:14) of "En uit de stam van Jesse zal een roede voortkomen, en uit zijn wortels zal een tak groeien. De Geest des Heren zal op hem rusten" (Jesaja 11:1-2). De evangelielezing van vandaag is een prachtig voorbeeld van hoe het Oude Testament en het Nieuwe Testament op elkaar inwerken. 

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 4:12-17,23-25

6 januari 2020

Mattheüs 4:12-17,23-25

Het volk dat in duisternis leefde heeft een gr...

7 januari 2021

Mattheüs 4:12-17,23-25

Jezus ging naar Galilea, en verliet Nazareth

30 november 2019

Mattheüs 4:18-22

Jezus roept Petrus en Andreas

1 maart 2020

Mattheüs 4:1-11

Jezus verzocht door de Duivel

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

>
Overslaan naar inhoud