De verloren zoon,
Geschilderd door Liz Lemon Zwendel,
Geschilderd in 2005,
Olieverf op doek
© Liz Lemon Swindle Art

De verloren zoon,
Geschilderd door Liz Lemon Zwendel,
Geschilderd in 2005,
Olieverf op doek
© Liz Lemon Swindle Art

Evangelie van 26 januari 2020

Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen

Mattheüs 4:12-23

Toen Jezus nu hoorde, dat Johannes gearresteerd was, trok hij zich terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm bij het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet Jesaja:

'Land van Zebulun, land van Naftali,
op de weg bij de zee, over de Jordaan, Galilea van de heidenen
de mensen die in duisternis zaten
hebben een groot licht gezien,
en voor hen die in het gebied en de schaduw van de dood zaten
licht is aangebroken.

Vanaf dat moment begon Jezus te verkondigen,Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.'

Toen hij aan het Meer van Galilea wandelde, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, zijn broer, een net in het meer werpen - zij waren vissers. En hij zeide tot hen: Volg mij, en ik zal u doen vissen op mensen.' Onmiddellijk verlieten zij hun netten en volgden hem. Toen hij van daar ging, zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, in de boot bij hun vader Zebedeüs, hun netten aan het herstellen, en hij riep hen. Onmiddellijk verlieten zij de boot en hun vader, en volgden hem.

Jezus trok door heel Galilea, onderwees in hun synagogen en verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Reflectie op het schilderij

Vanaf dat moment begon Jezus te verkondigen: "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen", staat er in het Evangelie van vandaag. Wat betekent "berouw hebben" nu precies? Het woordenboek omschrijft het als: oprechte spijt of wroeging voelen of uiten over iemands wandaden of zonden. Dit is slechts een deel van de beschrijving van wat berouw is. Als christen zijn er twee vereisten voor berouw. Het ene is zich afkeren van het kwade en het andere is zich bekeren tot het goede. Beide zouden hand in hand moeten gaan, maar ze zijn verschillend. Wanneer men zich afkeert van het kwade, maakt dat iemand niet noodzakelijk goed. De oproep tot goedheid is veel meer dan je afkeren van het kwade. Het goede doen, is een actieve verbintenis om het goede te zoeken, het goede te verspreiden, goed te zijn voor je naaste, enz. Het is een actieve, positieve inzet... meer dan alleen maar "nee" zeggen tegen de zonde.

Bekering impliceert een verandering van richting; een 180 graden correctie met betrekking tot onze relatie met God. We keren ons volledig naar Hem toe wanneer we berouw tonen. Het Nieuw Testamentische woord voor bekering (metanoia) - betekent letterlijk 'van gedachten veranderen'. Dus het begint allemaal met een mentaliteit... en het hart zal volgen. Berouw is een verandering van geest en hart die resulteert in een helderder kijk op God, op anderen en op onszelf. Dus berouw is, nogmaals, veel meer dan alleen maar zeggen 'het spijt me heel erg'...

Ons schilderij door Liz Lemon Swindle verbeeldt het verhaal van de verloren zoon, een verhaal van berouw. Het echte probleem van de zoon was altijd al de verbroken relatie met zijn vader, die nu hersteld is dankzij de liefdevolle blijk van aanvaarding en vergeving van de vader... De zoon die in de liefdevolle armen van zijn Vader valt...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 4:12-23

6 januari 2020

Mattheüs 4:12-17,23-25

Het volk dat in duisternis leefde heeft een gr...

30 november 2021

Mattheüs 4:18-22

Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken.

22 januari 2023

Mattheüs 4:12-17

Het volk dat in duisternis leefde heeft een gr...

7 januari 2021

Mattheüs 4:12-17,23-25

Jezus ging naar Galilea, en verliet Nazareth

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content