Verluchte manuscriptpagina met de Roeping van Petrus en Andreas,,
Geschilderd door de Meester van de Brusselse initialen (Italiaans, actief rond 1389 - 1410),
Tussen ongeveer 1389 en 1400,
Gemaakt in Bologna, Emilia-Romagna, Italië
Tempera kleuren, bladgoud, goudverf, en inkt,
© Het John Paul Getty Museum, Los Angeles

Verluchte manuscriptpagina met de Roeping van Petrus en Andreas,,
Geschilderd door de Meester van de Brusselse initialen (Italiaans, actief rond 1389 - 1410),
Tussen ongeveer 1389 en 1400,
Gemaakt in Bologna, Emilia-Romagna, Italië
Tempera kleuren, bladgoud, goudverf, en inkt,
© Het John Paul Getty Museum, Los Angeles

Evangelie van 30 november 2023

Feest van Sint Andreas

Mattheüs 4:18-22

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas; ze wierpen hun net uit in het meer, want ze waren vissers. En Hij zei tegen hen: 'Volg Mij en Ik zal jullie vissers van mensen maken.' En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Toen hij daarvandaan verder ging, zag hij een ander paar broers, Jakobus, zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes; zij waren in hun boot bij hun vader Zebedeüs en repareerden hun netten, en hij riep hen. Meteen verlieten ze de boot en hun vader en volgden hem.

Reflectie op de pagina van het verluchte manuscript

Onze prachtige verluchte manuscriptpagina komt uit een missaal in opdracht van Cosimo de' Migliorati, bisschop van Bologna en kardinaal. Het missaal werd gemaakt ergens tussen 1389 en 1404, het jaar waarin hij tot paus werd verheven als Innocentius VII. Dit missaal werd waarschijnlijk door de kardinaal zelf gebruikt bij het altaar als hij de mis opdroeg. De drie verluchtingen zijn erg mooi uitgevoerd. De bovenste band toont de roeping van Petrus en Andreas (onze evangelielezing van vandaag). Jezus staat aan de oever, steekt zijn rechterhand uit en roept hen op om hem te volgen en vissers van mensen te worden. De twee apostelen draaien zich naar Jezus toe met uitdrukkingen van verbazing en verwondering. Terwijl de boot verder vaart naar de kust, heeft Petrus zijn roeispaan al laten vallen en zijn handen gevouwen in gebed. Hij is er klaar voor en heeft een besluit genomen. Andreas, die achter hem staat, houdt nog steeds zijn net vast, maar zijn ogen zijn al stevig op Jezus gericht.

Onder de miniatuur verschijnt Andreas in de initiaal D, voor Dominus (Heer), terwijl hij het kruis vasthoudt waaraan hij werd gekruisigd. Daaronder staat Petrus in de initiaal Q met een massieve sleutel in zijn hand, de sleutel van de Kerk die Jezus hem had toevertrouwd.

Deze miniatuur pagina opent het gedeelte van het missaal genaamd de Sanctorale. Het sanctorale staat ook bekend als het 'eigene van de heiligen', met 'eigene' in de zin van dat deel van de eucharistie dat 'passend' is (en dus varieert) volgens de kalender van de heiligen.

Andreas wordt altijd als tweede genoemd in de lijst van de twaalf apostelen, na zijn broer Simon Petrus. Mensen verzamelen in het net van Gods koninkrijk dat Jezus verkondigt, is veel ingewikkelder dan vissen verzamelen in visnetten. Dat wisten ze al voordat ze ja zeiden. Toch overwonnen ze snel hun aarzelingen. Wij lijken op Andreas en Petrus. Jezus roept ons vaak midden in onze dagelijkse taken. Hij roept ons vaak verder dan waar we zijn, verder dan het vertrouwde, en nodigt ons uit om een nieuwe taak op zich te nemen in dienst van de komst van Gods koninkrijk. Vandaag, op het feest van de heilige Andreas, bidden we dat we net zo vrijgevig mogen reageren als hij. We weten hoe krachtig de Heer door onze vrijgevigheid van geest kan werken... en verbazingwekkende dingen kan bereiken omwille van zijn koninkrijk.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
42 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens(@jeanne)
2 maanden geleden

Chazbo, over de vertaling: markeer en kopieer de tekst en plak deze in DeepL, een vertaalwebsite die een Spaanse sectie heeft. Het lijkt erg nauwkeurig en is onmiddellijk.

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal(@jamie2023)
2 maanden geleden

Heilige Andreas de Apostel, de Protocleet, bid voor ons.

Mark Twain zou hebben gezegd "de geschiedenis herhaalt zich niet, maar het rijmt vaak". Een zorgwekkende uitspraak gezien de 'interessante tijden' waarin we leven......hoe onrustig alles is. Het is beter om in oninteressante tijden van vrede en rust te leven. Hopelijk kunnen mensen en naties zich wenden tot dialoog en diplomatie en hun overmoed, intens nationalisme en oorlogszuchtige instincten overwinnen.

1 Korintiërs 1:18-25
Paradox van het kruis.
De boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die gered worden is het de kracht van God.
Want er staat geschreven:
"Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen,
en het leren van de geleerden zal ik terzijde schuiven."
Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de debatteerder van deze tijd? Heeft God de wijsheid van de wereld niet dwaas gemaakt?
Want omdat de wereld in Gods wijsheid God niet heeft leren kennen, was het Gods wil om door de dwaasheid van de verkondiging hen die geloven te redden.
Want Joden eisen tekenen en Grieken zoeken wijsheid,
maar wij verkondigen Christus gekruisigd, een steen des aanstoots voor de Joden en een dwaasheid voor de heidenen,
maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de menselijke wijsheid en de zwakheid van God is sterker dan de menselijke kracht.

Een citaat van Leo Tolstoj, een grote Rus en een van de grootste schrijvers aller tijden (hij heeft overigens NOOIT een Nobelprijs gewonnen, wat een schande is voor het Nobelcomité en meer zegt over het comité dan over de Rus Tolstoj!!!):

"Liefde belemmert de dood. Liefde is leven. Alles, alles wat ik begrijp. Ik begrijp het alleen omdat ik liefheb. Alles is, alles bestaat, alleen omdat ik liefheb. Alles is alleen daardoor verenigd. Liefde is God, en sterven betekent dat ik, een deeltje van liefde, zal terugkeren naar de algemene en eeuwige bron."
- Leo Tolstoj, Oorlog en Vrede

Nadeen Lester
Lid
Nadeen Lester(@ntlester)
2 maanden geleden

Dit is een boodschap vol hoop! Het verheft mijn hart om te weten dat Jezus mij roept om Hem te volgen, net zoals Hij Simon en Andreas riep.
Omdat ik "als tweede geboren" ben in mijn familie, ben ik geïnspireerd door Andreas, die altijd als tweede wordt genoemd na Petrus. Ik wil mijn eigen doel opeisen zoals Andreas het zijne opeiste en op Jezus vertrouwen dat het "ertoe doet".
Voor mij is deze kleurrijke pagina interessant op verschillende niveaus. Ten eerste omdat het leerzaam is en me helpt de boodschap van het evangelie te begrijpen. Daarna reageer ik op de mooie kleuren en het ontwerp. Ik vind het mooi en toch is de kunst niet complex - er zijn puur decoratieve elementen die in de marges dwarrelen. De omlijnde stippen zijn aantrekkelijk en zouden voor de kunstenaar niet al te moeilijk zijn geweest om te maken met verf en inkt.
Ik vraag me af hoeveel van Gods schepping zo is, bestaande voor de pure uitbundige lol ervan:

"Waarom niet
een kleine stip
hier en daar?"
zei God, toen Hij het universum schiep.

Dat is hoe ik vandaag op dit kunstwerk en de boodschap van het Evangelie reageer.
Vrede zij met u!

De heer Sagar
Lid
De heer Sagar(@nilsagar)
2 maanden geleden
Antwoord op  Nadeen Lester

Ik wil een christen worden. help me alstublieft

Nadeen Lester
Lid
Nadeen Lester(@ntlester)
2 maanden geleden
Antwoord op  De heer Sagar

Praat met de Heer. Je kunt Jezus vragen wie Hij is - dat heb ik gedaan.
Lees de Bijbel en maak je geen zorgen over dogma's.
Het Boek Spreuken staat vol met gezond verstand. Het heeft 31 hoofdstukken - één voor elke dag van de maand. Het heeft mij geholpen om mijn leven op orde te krijgen. Misschien helpt het jou ook.
God zegene je.

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 4:18-22

30 november 2019

Mattheüs 4:18-22

Jezus roept Petrus en Andreas

30 november 2020

Mattheüs 4:18-22

Volg mij en ik zal u vissers van mensen maken.

26 januari 2020

Mattheüs 4:12-23

Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen

7 januari 2021

Mattheüs 4:12-17,23-25

Jezus ging naar Galilea, en verliet Nazareth

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud