Richard II voorgesteld aan de Maagd en het Kind door zijn patroonheilige Sint-Jan de Doper en de heiligen Edward en Edmund (het Wilton-diptiek),
Niet toegeschreven, gemaakt voor Richard II, koning van Engeland van 1377 tot 1399,
Eitempera op eik
© De National Gallery, Londen

Richard II voorgesteld aan de Maagd en het Kind door zijn patroonheilige Sint-Jan de Doper en de heiligen Edward en Edmund (het Wilton-diptiek),
Niet toegeschreven, gemaakt voor Richard II, koning van Engeland van 1377 tot 1399,
Eitempera op eik
© De National Gallery, Londen

Evangelie van 13 oktober 2023

Sint Edward de Biechtvader

Mattheüs 5:1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging hij de heuvel op. Daar ging hij zitten en werd vergezeld door zijn discipelen. Toen begon hij te spreken. Dit is wat hij hen leerde:

Hoe gelukkig zijn de armen van geest; van hen is het koninkrijk der hemelen.

Gelukkig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde tot hun erfdeel hebben.

Gelukkig zij die rouwen, zij zullen getroost worden.

Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar wat juist is, zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen, hun zal barmhartigheid betoond worden.

Gelukkig de reinen van hart, zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters, zij zullen de zonen van God genoemd worden.

Gelukkig zij die vervolgd worden omwille van het recht: voor hen is het Koninkrijk der hemelen.

Gelukkig zijt gij, wanneer de menschen u mishandelen, vervolgen en allerlei lasteringen over u uitspreken, om mijnentwil. Verheugt u en weest blij, want uw loon zal groot zijn in de hemel.

Reflectie op het tweeluik

Vandaag vieren we het feest van de heilige Edward the Confessor, koning van Engeland, gestorven op 5 januari 1066. Hij wordt 'de Confessor' genoemd om hem te onderscheiden van koning Edward de Martelaar (gestorven in 978), een andere heilige die leefde en regeerde in het Engeland van voor de Reformatie. We zien Saint Edward the Confessor afgebeeld in het Wilton Diptych dat in 1395 werd geschilderd. Op het linkerpaneel zien we de heilige Edmund de Martelaar, de heilige Edward en Johannes de Doper die koning Richard II voorstellen aan de Maagd en het Kind. De Confessor houdt een ring vast. Deze ring verwijst naar een legende over de heilige Edward die wordt verteld in het Sarum Breviary. Het gebruik van Sarum is het liturgische gebruik van de Latijnse riten ontwikkeld in de kathedraal van Salisbury en gebruikt vanaf het einde van de 11e eeuw tot aan de Engelse Reformatie.

Het Sarum Breviary vertelt een charmant verhaal over de heilige Edward en zijn toewijding aan Johannes de Evangelist. Tijdens het bijwonen van de inwijding van een kerk werd Edward benaderd door een oudere man die hem om aalmoezen vroeg in de naam van God en Johannes. Omdat de koninklijke aalmoezenier niet aanwezig was en hij niets anders bij zich had, gaf Edward hem zijn ring. Een paar jaar later ontmoetten twee Engelse pelgrims in Jeruzalem een oudere man die, toen hij hoorde waar ze vandaan kwamen, tegen hen zei: "Ik vraag u broeders, keer terug naar uw koning en geef hem de boodschap die ik u zal sturen. Ik ben Johannes, de apostel en evangelist, en ik heb de heilige koning Eduard lief om zijn kuisheid, want ik weet dat hij God nabij is." Vervolgens legde hij hun uit hoe hij de ring van Edward had ontvangen, "die ik tot op de dag van vandaag uit liefde en eerbied voor de man Gods heb bewaard; ik stuur hem nu glorieus aan hem terug en zal hem binnen korte tijd nog meer aangename geschenken geven. Want binnen een half jaar zal hij net als ik bekleed zijn met het kleed der onsterfelijkheid...".

De pelgrims keerden terug naar de koning en brachten zowel de boodschap als de ring. En inderdaad, St. Edward werd ziek in de kerstnacht van dat jaar en tegen Childermas was hij te ziek om de inwijdingsceremonie van de abdij van St. Het oorspronkelijke Romaanse gebouw werd halverwege de 13e eeuw vervangen door de gotische kerk die nu bekend staat als Westminster Abbey.

Op ons kleine tweeluik zien we aan de binnenkant dat de koning wordt voorgesteld aan de Maagd en het Christuskind. Richard steekt zijn handen uit om de standaard met het rode en witte kruis, de armen van Sint Joris, te geven of te ontvangen. Christus steekt zijn hand op om de standaard te zegenen en daarmee de heerschappij van Richard. Richard's embleem van een wit hart, of hert, wordt afgebeeld als de insignes die door de engelen worden gedragen. De koning nam dit symbool over van zijn moeder, maar het was ook een visuele woordspeling op zijn naam Rich-Hart.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
36 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Zeffi
Lid
Zeffi
8 maanden geleden

Nou, ik ga een tijdje afstand nemen van dit forum.

Ik heb een aantal moeilijke dingen geleerd over het geloof waarin ik ben opgegroeid en waarvan ik vele jaren ben weggeweest, hoewel ik me met mijn vingertoppen vastklamp aan stukjes die ik dacht te kennen.

Ik heb ook wat moeilijke dingen geleerd over mijn persoonlijke geloof, dat veel rafeliger is dan ik had gedacht. Ik ben zo lang weggeweest dat veel erg vreemd en moeilijk te begrijpen lijkt.

Het is dus tijd om terug te gaan en wat bij te leren over het onderwerp.

Hartelijk dank aan iedereen wiens opmerkingen en inzichten me tot dit punt hebben gebracht.

Nik
Lid
Nik
8 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Spijtig. We zullen u missen. Het gaat u goed ! Kom snel terug.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Weer een interessante bijdrage die afbladdert! Ik hoop van harte dat je na rijp beraad een thuis vindt in het geloof. Veel mensen nemen een pauze van het geloof waarin ze zijn opgegroeid en komen dan terug - ik heb dat ook gedaan. Veel geluk en God zegene je 😀

Mark Crain
Lid
Mark Crain
8 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

God zegene je, Zeffi.

Thimas@
Lid
Thimas@
8 maanden geleden

Ik heb een oprechte vraag over de zaligsprekingen, die natuurlijk uitstekend zijn. Enkele van de onregelmatige werkwoorden die worden gebruikt zijn zachtmoedig, nederig, barmhartig, zachtmoedig. Ik weet zeker dat Jezus dit allemaal wel eens was.
Maar hij hekelde ook de farizeeërs (witgekalkte doodskisten), hij vervloekte een vijgenboom omdat die geen vruchten voortbracht. Hij zei niet "ach". Hij veroordeelde hele dorpen en steden tot vuur en zwavel omdat ze niet naar zijn woorden luisterden en hij gooide woedend de tafels van handelaars omver in het buitenste heiligdom van de tempel.
Kunnen we gewoon zeggen dat dit komt omdat hij ook een mens was? Ik bedoel dat ik niet zomaar tegendraads ben, ik begrijp het echt niet.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Thimas@

Enigszins tegenstrijdige opmerkingen Thimas. Waarom niet, zouden sommigen zeggen. Houd ons weg van overdreven vroomheid. Al die voorbeelden die je hebt gegeven kunnen gerechtvaardigd zijn. Woede is soms een noodzakelijke emotie Geldwisselaars - ga weg uit het huis van mijn Vader, dorre vijgenboom, nutteloze en een allegorie van lege nutteloze mensen, vuur en zwavel. Ik weet het niet, maar dit alles is niet typerend voor zijn prediking.
De kern van Zijn boodschap is toch wat telt?

Zeffi
Lid
Zeffi
8 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

" . Ik weet het niet, maar dit alles is niet typerend voor zijn prediking.
De hoofdgedachte van Zijn boodschap is toch: wat telt er?"

En dat is?

In veel van de recente lezingen worden mensen veroordeeld.

ChristineGN N
Lid
ChristineGN N
8 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Hoi Zeffi,
Als je de belangrijkste boodschap van Jezus wilt weten, hoef je alleen maar naar het kruis te kijken.
Sta aan de voet van het kruis en je zult minder vragen hebben over Jezus' veroordelende woorden.
Het is door Zijn grote liefde voor ons dat Hij mensen kastijdde. Zonder correctie denken we dat we altijd gelijk hebben en op weg zijn naar de hemel. Kijk om je heen naar alle mensen in deze wereld die denken dat ze geen correctie nodig hebben en het niet willen accepteren als het wordt aangeboden voor hun instructie en verlossing.
We hebben allemaal Zijn woorden nodig, vooral de moeilijke, om te leren ons te bekeren en onszelf aan te bieden zoals Hij deed. Het is voor niemand van ons gemakkelijk - maar liefde voor de mensheid is de drijvende factor.

Will Howard
Lid
Will Howard
8 maanden geleden
Antwoord op  ChristineGN N

Helemaal mee eens Christine ... het kruis maakt alles zinvol: hemel en aarde.

Zeffi
Lid
Zeffi
8 maanden geleden
Antwoord op  ChristineGN N

Hoi Christine, bedankt dat je de tijd hebt genomen om te reageren.
De boodschap die ik van het kruis krijg is die van een man die wreed gemarteld wordt tot de dood erop volgt. Ik herinner me dat me werd geleerd dat niet het kruis belangrijk was, maar de wederopstanding, en ik heb altijd van die kruisbeelden gehouden waarop Jezus triomferend over de dood wordt afgebeeld, tronend op het kruis in koninklijke gewaden.

Om te zeggen dat Jezus aan het kruis stierf omdat hij van mij hield is, ja, heel erg moeilijk.

Hoe getuigt het van liefde om mensen te kastijden in plaats van hen te leiden? Nadruk op fouten vergroot de focus op fouten, terwijl het belonen van het goede in mensen de focus op het goede vergroot.

ChristineGN N
Lid
ChristineGN N
8 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

De opstanding is onmogelijk zonder het kruis. Je focust op de wreedheid en mist het belang van waarom dat gebeurde. Het offer voor onze verlossing. Ja, God had een andere manier kunnen kiezen om ons te verlossen, maar dat deed Hij niet en niemand van ons kan verklaren waarom Hij koos zoals Hij deed.
Het zou geweldig zijn als alle mensen zouden reageren op zachte begeleiding, maar we weten allemaal dat dat niet is hoe mensen zich gedragen. We houden er niet van om te zien waar we fout zitten en we verzetten ons ertegen om onszelf te veranderen. Je zegt dat Jezus zich richtte op de fouten, ja, omdat de mensen hun eigen fouten niet konden zien of accepteren en ze wilden ontkennen. Maar Hij moedigde de mensen ook vele malen meer aan in zijn leringen. Denk aan de vrouw die overspelig voor hem werd gebracht. Hier toont Hij zijn mededogen. Vertrouw erop dat Hij zijn schepselen kent en weet wat ze moeten horen om tot inkeer te komen en te veranderen. Sommigen hebben harde woorden nodig, anderen een andere aanpak.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  ChristineGN N

Dank je.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  ChristineGN N

Heel goed Christine.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
8 maanden geleden
Antwoord op  Thimas@

Net als jij stel ik me bijna elke dag vragen over veel dingen - en vaak hier!
We kunnen één of zelfs een aantal van de genoemde kwaliteiten hebben - maar zouden we die per se ALTIJD tentoonspreiden? Zou dat wel gepast zijn?
Het zou de kwaliteit niet teniet doen (imo)
Vaak is een negatieve reactie nodig - denk maar aan onze kinderen als ze iets verkeerds doen of ongehoorzaam zijn. Dan zouden we toch niet zeggen "Ach ja"? We begrijpen dat ze moeten weten wat goed/fout is en van ons ongenoegen moeten leren.

Zeffi
Lid
Zeffi
8 maanden geleden
Antwoord op  Thimas@

Ik vind ook veel van de leerstellingen erg verwarrend. Wat betreft de Farizeeën: zij probeerden, voor zover ik begrijp, de wet en de religie te houden in een tijd waarin er veel buitenlandse, heidense, Griekse en Romeinse invloed was. Ze waren misschien kleinzielig in hun interpretaties, maar waarom hen dan niet corrigeren in plaats van hen te veroordelen? Net als jij begrijp ik het niet.

Ik kan het begrijpen van de geldmensen in de tempel, dat was waarschijnlijk beledigend, vooral als er een paar waren die de armen bedrogen.

Ik vraag me af of er dingen verloren zijn gegaan in de tijd die nodig was nadat de leerstellingen waren gegeven om de evangeliën op te schrijven en in de vele vertalingen van taal naar taal.

Will Howard
Lid
Will Howard
8 maanden geleden
Antwoord op  Thimas@

Ohhh dank je wel Chazbo Zeffi en vooral Thimas! DIT is het mooie van de blog' . En nogmaals, altijd dank aan fr. Patrick voor het faciliteren! Echt, de economie van het beeld zegt meer dan duizend woorden, vooral als het over het evangelie gaat.
(vergeef me mijn overdaad aan woorden vandaag)

"Tegenspraak kan goed zijn"

Inderdaad, dit zaligmakende "geluk" waar Jezus vandaag over onderwijst, is natuurlijk een wijsheid van de eeuwen, never-mind, een zeer beknopte beschrijving van de 'negenvoudige bron van Genade' - zoals onze Heer zo 'eenvoudig' en welsprekend wist te verwoorden.

De vraag van Thimas daarentegen laat wel een dergelijke controverse toe van complexe theologische reflectie door alle tijden heen. Het kan in één fase worden samengevat: 'Als God Liefde is en per definitie almachtig, waarom dan: zonde lijden dood en kwaad ... of een 'niet leuke Jezus'?

Opnieuw (zoals ik al een paar keer in deze blog heb gedaan) zie ik het interessante inzicht van uw (Britse) Dr. Iain McGilchrist in "The Coincidence of Opposites" (zie op You Tube). Als het gaat om het Koninkrijk van God, dat ten diepste verder gaat dan, zo niet in strijd is met, het Koninkrijk van de Mens, denk ik dat we er goed aan doen om 'het tegenovergestelde te zien/begrijpen', bij wijze van spreken. Vaak hebben we een goede schok of jogging nodig om ons uit onze eindige, muffe, navelstaarderige 'volwassen' manier van kijken te halen, om meer 'kinderlijk' te worden en onze paradigma's te verschuiven om onze wereld met die van God te synchroniseren.

En opnieuw is de achtergrond van mijn overpeinzingen deze dagen het ongeëvenaarde geweld en de haat die op dit moment uit de heilige landen komen. Hoe kunnen we dat in overeenstemming brengen met het gezegende kindje dat in Bethlehem werd geboren? ... En dan is er nog de Balfour-verklaring: zo'n mix van zegen en vloek!

Ik heb zo genoten van het verhaal van pater Edward over koning Edward ... nooit van gehoord - en hij is de beschermheer van mijn parochie. En het stuk van vandaag is zo onthullend> De twee panelen zijn zo contrasterend in bijna elk opzicht. Het klinkt voor mij alsof Richard II een beetje een goedaardige tiran was, die zich een weg probeerde te banen uit de Honderdjarige Oorlog ... maar zich toch overgaf aan zijn eigen werken van geweld, executies en oorlog, blijkbaar lijdend aan een uitgesproken "persoonlijkheidsstoornis". Is het linkerpaneel, iedereen gekleed in - wereldse - goud geborduurde kleding, niet het tegenovergestelde van het rechterpaneel met het Christuskind en de Moeder in hemels blauw met "zachte" vrouwelijke engelenkoren? Toch is daar de vleesgeworden Jezus die door de kloof heen reikt: "Waarlijk God en waarlijk mens"; ... ja, "omdat hij ook mens was", zoals je zegt Thimas.

Jezus kan geen Boeddha zijn geweest, die als een lotus boven alles zweefde, niet confronterend, niet oordelend, zaligmakend vredig. De echte goddelijke vleesgeworden zaligheid wordt gevonden in een heilige spanning, in rechtvaardig/heilig: verontwaardiging, provocatie, brandend zwaard en zwaaiende zweep, geseling en zuivering, vervloeking en kastijding van onze dubbelhartigheid om ons te redden van onze zonde. Het is inderdaad deze 'God van zelf'Vernedering, zachtmoedigheid en armoede' die Zichzelf onderwerpt aan de 'Lijdende' zondigheid van de mensheid terwijl Hij 'Rechtvaardig' blijft, die 'vrede sticht' door Zijn eigen 'Barmhartigheid' door de brute vervolging van het Kruis. Dit is de 'goddelijke ironie van tegenstellingen': God heeft zo lief dat Hij zichzelf opgeeft'. En ... het is deze tragische glorieuze ironie die onze waarzeggerij veroorzaakt.

"... Ik stuur het nu glorieus naar hem terug en zal binnen korte tijd nog meer aangename gaven geven".
Interessant is dat het de drie heiligen zijn, nu in hun Glorie, waar zowel het Kind als de Moeder naar kijken. Edmund is niet langer gevuld met pijlen, noch draagt Johannes zijn hoofd; in plaats daarvan draagt hij het Lam van God, ... dat de slang 'overwint', en dan is er St. Edward, die wordt beloond met de gave van de dood - zijn eigen weg naar Glorie.

Hoe controversieel dit ook mag klinken ... ik geloof volledig dat het het hoogste providentiële doel was dat de Joodse Staat werd gecreëerd ... en onmogelijk dat het niet zou leiden tot ongeëvenaard geweld en heersende spanningen met hun Semitische neven en de wereld.

Will Howard
Lid
Will Howard
8 maanden geleden
Antwoord op  Will Howard

...ops 'en Patricia' - die ik nu pas heb gelezen.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Will Howard

Veel mensen die op zondag naar de kerk gaan, hebben ernstige twijfels of twijfels over grote delen van het geloof. Maar zulke twijfels willen we niet horen van onze geestelijken. Ik ben erg blij om uw opmerkingen te lezen Vader Will, omdat u een diepgaande en zeer ongebruikelijke kijk op ons geloof hebt. Dank u voor uw bijdragen.

Will Howard
Lid
Will Howard
8 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Graag gedaan Chazbo ... dat je dat zegt betekent veel voor me.
Ik ben 'in' - ziek deze dagen met COVID - wat betekent dat ik tijd heb om te schrijven/overdenken/bidden ... voor die delen van de wereld die lijden onder ernstige twijfels en twijfels - vooral in de Kerk. Blijf alsjeblieft bidden voor jullie 'dienende priesters'.

Nik
Lid
Nik
7 maanden geleden
Antwoord op  Will Howard

Beterschap !

Anna Walker
Lid
Anna Walker
8 maanden geleden

Hallo allemaal,
Ik denk dat arm van geest zijn betekent dat je niet te veel waarde hecht aan wereldse dingen.
Wat is er vandaag veel rouw in de wereld! Moge de God van liefde en barmhartigheid Zijn vrede brengen aan iedereen.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Anna Walker

Dank je wel, Anna. Arm van geest betekent arm materieel ....?

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
8 maanden geleden
Antwoord op  Anna Walker

Ik denk dat arm van geest zijn betekent dat we ons maar al te bewust moeten zijn van onze eigen 'arme' menselijkheid en moeten geloven in onze behoefte aan God in plaats van in onze eigen inspanningen (die inderdaad arm zijn!).
Zegeningen vandaag Anna en het is zeker een dag om ons te realiseren dat we Hem nodig hebben in deze situatie die onoplosbaar lijkt voor mensen.

Zeffi
Lid
Zeffi
8 maanden geleden
Antwoord op  Anna Walker

Ik heb altijd begrepen dat het verwijst naar geestelijke nederigheid, het tegenovergestelde van geestelijke trots.

Vredestichters zijn momenteel wereldwijd hard nodig!

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
8 maanden geleden

Ik heb ergens gelezen dat we ons met één van de zaligsprekingen moeten identificeren - niet verwachten dat we ons met allemaal identificeren...pfoe!
De Wilton Diptych is imo zeker de belangrijkste schat van de National Gallery (oh, wacht even - misschien is het de Van Eyck...?).
Het is echt een wonder om te zien.
Ik herinner me een lezing over dit onderwerp waar de expert inzoomde op het weelderige gewaad van Richard, dat bedekt is met bloemenpluimen - genista (brem) is het symbool van de Plantagenets = planta genista.
Ook deze afbeelding van Johannes de Doper is een van mijn favorieten.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ik dacht dat het in de National Gallery was, maar ik las de toeschrijving verkeerd. Te vroeg op de ochtend!

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
8 maanden geleden

Het hangt zeker in de National Gallery, Chazbo. Het is een van mijn favoriete schilderijen aller tijden en onderscheidt zich van alle andere schilderijen in hun middeleeuwse collectie, allereerst door de stralende kleuren en ook door de geweldige reeks personages. Pater Patrick heeft ons een geweldige beschrijving gegeven van het verhaal erachter; voor een zo volledig mogelijke geschiedenis zie de website van de National Gallery zelf.
Er zijn veel woorden besteed aan de zaligsprekingen. De link met dit tweeluik lijkt te zijn dat Richard II weliswaar vroom was, maar in de normale zin van het woord niet arm van geest - als dat nederig betekent. Hij was verknocht aan mooie kleren en juwelen en uit verslagen blijkt dat hij graag urenlang op zijn troon zat met zijn hovelingen in complete stilte om zich heen. En toch was hij toegewijd aan Johannes de Doper..... Hij kwam aan een triest einde, hij werd overmeesterd door zijn neef, de latere Hendrik IV, en stierf van de honger in een kasteel in Yorkshire.
Na gisteren denk ik dat het meest bemoedigende vers is: "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden."
Vraag en het zal je gegeven worden....

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Meest informatief.

Patrick Gloyens
Lid
Patrick Gloyens
8 maanden geleden

Op het feest van Corpus Christi in 1381 liet Richard 11 Engeland aan Onze Lieve Vrouw wijden; Engeland stond al enige tijd bekend als de Bruidsschat van Onze Lieve Vrouw en er was een bijzondere toewijding aan haar, deels als gevolg van het grote heiligdom in Walsingham, een van de drie grootste in Europa.
Die toewijding is nooit herroepen.
Het was als gevolg van deze devotie dat, na Vaticanum 11, bisschop Gordon Wheeler van Leeds de paus overhaalde om bij uitzondering het bidden van het Weesgegroet tijdens de mis in Engeland toe te staan.

Deze afbeelding zou bekend zijn geweest bij Shakespeare. Toen de kleine bol bovenop de vlaggenmast enkele jaren geleden werd schoongemaakt, was een wereldbol te zien waarop Engeland groen was geschilderd en in een zilveren zee lag.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
8 maanden geleden
Antwoord op  Patrick Gloyens

Dank je, Patrick, erg interessant.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Patrick Gloyens

Heel interessant.

Nik
Lid
Nik
8 maanden geleden
Antwoord op  Patrick Gloyens

Walsingham ... kende ik niet. Dank voor de uitleg.

Laatst bewerkt 8 maanden geleden door Nik
Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden

Dat is zo'n mooi kunstwerk. Ik herinner me dat we placemats met dat ontwerp op onze eetkamertafel hadden laten maken. Hoe is het in New York terechtgekomen? Heel vervelend en we willen het graag terug!
Dit zijn enkele van de mooiste woorden in de Bijbel en ze vormen de essentie van het christendom, hoewel ik nooit helemaal zeker ben geweest wat 'arm van geest' betekent? Nederig?

Niobe Hunter
Lid
Niobe Hunter
8 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Het Wilton-diptiek is een van de grote schatten van de National Gallery!

Ik ben nogal verward over Edward de Belijder. Stelde hij zijn persoonlijke 'heiligheid' (celibaat) boven de noodzaak om de opvolging veilig te stellen? Het gebrek aan een benoemde en opgeleide erfgenaam was een belangrijke factor in de Normandische verovering, hoewel het celibaat waarschijnlijk later kwam, omdat de koningin een tijdje in een nonnenklooster werd opgesloten vanwege kinderloosheid. Ach, het waren roerige tijden.

Het onvermogen van Richard II om voor een erfgenaam te zorgen was de aanleiding voor nog een periode van ontwrichting en afkeer in Engeland.....

Chazbo M
Lid
Chazbo M
8 maanden geleden
Antwoord op  Niobe Hunter

Was Richard II de homo of was dat Edward II?

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
8 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Edward II....Zijn vermeende minnaar was Piers Gaveston. Richard was twee keer getrouwd, maar dat garandeert natuurlijk niets...

Lezingen bij Mattheüs 5:1-12a

10 juni 2021

Mattheüs 5:20-26

Iedereen die boos is op zijn broer zal antwoorden...

8 juni 2022

Mattheüs 5:17-19

Ik ben niet gekomen om de wet en de profetie af te schaffen...

18 maart 2020

Mattheüs 5:17-19

Tot hemel en aarde verdwijnen

12 maart 2022

Mattheüs 5:43-48

Bid voor hen die je vervolgen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud