Vintage anatomisch model van het oog,
Geschilderd gips en glas
Gemaakt in de jaren 1960
© Christian Art

Vintage anatomisch model van het oog,
Geschilderd gips en glas
Gemaakt in de jaren 1960
© Christian Art

Evangelie van 14 juni 2024

Als je rechteroog je tot zonde brengt, ruk het dan uit

Mattheüs 5:27-32

Jezus zei tegen zijn discipelen: "Jullie hebben geleerd hoe er gezegd is: Gij moet geen overspel plegen. Maar Ik zeg jullie dit: als een man wellustig naar een vrouw kijkt, heeft hij in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Als je rechteroog je tot zonde brengt, ruk het dan uit en werp hem weg, want het zal u minder kwaad doen één deel van u te verliezen, dan dat uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. En als je rechterhand je tot zonde brengt, hak hem dan af en werp hem weg, want het zal je minder kwaad doen één deel van je te verliezen dan dat je hele lichaam naar de hel gaat.

'Er is ook gezegd: Wie van zijn vrouw scheidt, moet haar een ontslagbrief geven. Maar dit zeg ik u: ieder die van zijn vrouw scheidt, behalve in geval van hoererij, maakt haar tot een echtbreekster; en ieder die met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt echtbreuk.'

Reflectie op de anatomische oogsculptuur

De evangelielezing van vandaag heeft een scherp randje. De taal die Jezus gebruikt klinkt ons vreemd in de oren: "Als je rechteroog ervoor zorgt dat je zondigt, ruk het dan uit en gooi het weg.." Jezus spreekt op een overdreven manier om onze aandacht te trekken! Hij bedoelt het duidelijk niet letterlijk. Dit beeld van het uitrukken van ons rechteroog sluit aan bij zijn begrip van overspel, niet alleen als een fysieke daad, maar als een intentie of een verlangen: "wie wellustig naar een vrouw kijkt...". Jezus gaat verder dan de handelingen die door de Tien Geboden worden verboden, naar de wortels van die handelingen in het menselijk hart. Dit is de diepere deugd waartoe hij oproept in zijn bergrede, die we deze week lezen als onderdeel van onze dagelijkse evangelielezingen.

Jezus roept niet alleen op tot een verandering van gedrag, maar ook tot een verandering van hart, een zuivering van verlangen en intentie. Deze innerlijke transformatie wordt elders in de Schrift opgevat als het werk van de Geest. Het is de Geest van God die het menselijk hart vernieuwt. Het is vooral in gebed dat we ons openstellen voor de Geest van God.

In de jaren 1960 werden anatomische oogsculpturen gemaakt als onschatbare leermiddelen voor docenten en studenten geneeskunde. Deze zorgvuldig vervaardigde modellen toonden de ingewikkelde structuren van het menselijk oog en waren een gedetailleerd en tastbaar hulpmiddel om de anatomie van het oog te begrijpen. Gemaakt van gips en vaak met de hand beschilderd met precisie, gaven deze modellen een realistische weergave van de onderdelen van het oog. Deze sculpturen konden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet worden, zodat studenten inzicht kregen in de interne werking van het oog, inclusief het hoornvlies, de iris, de lens, het netvlies en de oogzenuw, waardoor studenten elk onderdeel in detail konden bestuderen. Deze anatomische oogsculpturen maakten deel uit van een bredere trend om fysieke modellen te gebruiken als aanvulling op studieboeken en colleges.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
32 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Zeffi
Lid
Zeffi
1 maand geleden

Willekeurige gedachten over de evangelielezing van vandaag:
1 (tenminste in het Engels) is er een verschil tussen "zien" en "kijken" - men "ziet" allerlei dingen en denkt er niet serieus over na, maar men "kijkt" om te observeren. (Hoe waar dit is in het Aramees weet ik niet)
2 zelfs dan is er een verschil tussen "kijken"/"observeren" en het daarbij laten, en geobsedeerd raken door het object van iemands kijken, vaak aan hem/haar denken, oneerlijke vergelijkingen maken met iemands echtgenoot, fantaseren over hoe het zou kunnen zijn om bij de geobserveerde persoon te zijn...
3 dit kan leiden tot geweld tegen de nu gehate echtgenoot, desertie van echtgenoot en kinderen
4 zelfs tot moord, wraak, vete, zelfmoord
5 Voor een voorbeeld van de progressie van wellustige blikken, zie de roman "Anna Karenina".

Het begeren van iemand die niet je echtgenoot is, is dus niet alleen een seksuele aangelegenheid, het is de potentiële poort naar andere ernstige zonden. Hoewel in een samenleving waar huwelijken niet gearrangeerd zijn, kan seksuele aantrekking leiden tot een huwelijk en dat gebeurt ook vaak.

Het lijkt nogal hard voor een vrouw van wie haar man gescheiden is dat ze
beschouwd als een overspelige vrouw, vooral als dit tot gevolg zou kunnen hebben dat ze gestenigd wordt, terwijl de scheidende echtgenoot vrijuit gaat. Zelfs als ze niet vermoord werd, had een verlaten vrouw volgens deze leer geen kans op een "goed" nieuw huwelijk.

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  Zeffi

De eerste keer dat ik mijn vrouw zag, waren we allebei tieners. Ik heb haar die dag niet ontmoet. Ze was seksueel begeerlijk voor mij, dus ik zag haar met lust in mijn ogen, maar ik denk niet dat het in mijn hart was. Vijftien jaar later zag ik haar weer. Ze was gescheiden. Lust was nog steeds een factor, maar nu ook een relatie en romantiek. We leerden elkaar beter kennen en we trouwden. Mijn deel van onze relatie groeide van lust naar verliefdheid, naar leuk vinden, naar romantiek, naar vriendschap, naar acceptatie, naar medeleven, naar begrip en naar onvoorwaardelijke liefde, niet noodzakelijk in die volgorde. Ik weet zeker dat er nog veel meer stadia in ons proces waren. Dus lust leidt niet automatisch tot zonde, het kan leiden tot spirituele groei. Dat is mijn ervaring.

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Voor wat het waard is: op de enige plaats in de Bijbel die ik ken waar Jezus overspel aan de orde stelt, vertelt Jezus de overspelige vrouw dat Hij haar niet veroordeelt. Dat staat in Johannes 8:2-11.

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Behalve dan dat bijbelgeleerden het er bijna unaniem over eens zijn dat Johannes niet schreef dat het een goed verhaal was.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Wat jij beschrijft lijkt op een normale aantrekkingskracht tussen de seksen. Ik vind het zelf niet zondig...

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Patricia, ik ben het helemaal met je eens. Het lijkt erop dat sommige mensen dingen automatisch tot het uiterste drijven.

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Patricia, hier zijn een paar uitspraken van paus Franciscus in 'Amoris Laetitia'.

"Wij (paus, bisschop, priesters) zijn geroepen om gewetens te vormen, niet om ze te vervangen."

"Wij (kerkelijke autoriteiten) ... vinden het moeilijk om ruimte te maken voor het geweten van de gelovigen, die ... in staat zijn om hun eigen onderscheidingsvermogen uit te oefenen in complexe situaties."

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Zeffi

Ohhh ... BEDANKT Zeffi en George!

Hier op Pacific Daylight Time ben ik te laat voor de 'C A ' ... maar ik hoop zo dat anderen in onze draad zullen springen (vooral Elvira, en sommige van de 'oudere / wijzere vrouwen - grijns)

Mag ik beginnen met een citaat van een paar CA's geleden over de Feesten van de Heilige en Emmaculate 'HARTS':
"... de twee 'samen' anticiperen tegelijkertijd op de wederopstanding ... uit het zeer specifieke moeras van de schaduw van de zonde, gruwelijke truttigheid, tragedie en tegenstrijdigheid."

Terwijl ik de overdenking van pater P las, dacht ik hardop: "Ja! ... en misschien zou het uitlegsteken "!" beter werken bij de volgende zin die eindigt met "... letterlijk genomen".

Het is ZO BELANGRIJK dat we 'snappen wat Jezus bedoelt' als hij spreekt in het niet letterlijke, in het parabolische, in het nadrukkelijke); ...dat we er niet gewoon aan voorbijgaan: '... nou ja, Hij/Jezus was duidelijk aan het overdrijven... alweer'.

Ik hou echt van Zeffi's onderscheid tussen 'zien en kijken'. Interessant is dat het Engels 'Looking' herleidt tot 'dialect' > 'discourse, way of speaking': ... een gesprek aangaan met zonde is ALTIJD een slecht idee.

De interlineaire Bijbel wordt nog interessanter als je het oorspronkelijke Grieks behandelt (ik zal het hieronder plaatsen - om het zo kort mogelijk te houden). Ik wil vooral de 'metafysische' connotatie benadrukken: "zien met het geestesoog".

Ik denk dat in veel van onze oude tradities de hoofdletters M en H, Mind en Heart, hetzelfde idee hadden: de 'zetel van iemands verlangen'. Ik denk dat P. gelijk heeft wat betreft: het is een kwestie "...van hart, een zuivering van verlangen en intentie".

Er is een meer dan duidelijke progressie aan de gang: met de opkomende God-loze samenlevingen waarin we leven is er een groei van: Lust, pornografie, de daaruit voortvloeiende narcistische opslorping van mannen (en vrouwen), de verwoesting van echtelijke relaties en uiteindelijk de vernietiging van het gezin ... huwelijk/ Devore/herhuwelijk in overvloed. Misschien is dit de reden waarom Jezus zo nadrukkelijk sprak over deze 'lust van het oog' die aan de wortel van dit alles ligt.

Ons geloof leert ons heel nadrukkelijk: uit een kwaad kunnen we geen goed halen. Met alle respect voor de ervaring van George, wil ik sterk suggereren dat misschien de gebeden en de liefde van zijn goede vrouw, samen met zijn bekering in liefde, nederigheid, moed en koestering, veel meer de factor van zijn spirituele groei waren. Dit, het zuiveren van zijn hart van het kwaad dat noodzakelijkerwijs - ik sluit me aan bij Zeffi's beoordeling - alleen maar zou hebben geleid tot een andere scheiding - "geweld tegen de nu gehate echtgenoot, desertie van echtgenoot en kinderen".

Ja, je citaat van "Anna Karenina" is zo 'ON'!!! Het is Tolstojs absoluut briljante behandeling van de 'romance die ten grondslag lag aan de val van Rusland'. En de film Wright uit 2012. heeft zeker recht gedaan aan de torenhoge roman!!! ( moet ik binnenkort herlezen!)

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Will Howard

Blepo
piep'-o
Spraakdelen
Werkwoord
Definitie:
zien, onderscheiden, van het lichamelijke oog
met het lichamelijke oog: bezeten zijn van het gezichtsvermogen, de macht hebben om te zien
naar kijken om met de zintuigen waar te nemen, te voelen
ontdekken door gebruik, weten door ervaring
metafysisch:
zien met het geestesoog
om (de kracht van) inzicht te hebben
ontdekken, begrijpen
de gedachten op iets richten, overwegen, overwegen, zorgvuldig afwegen, onderzoeken

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  Will Howard

Volg het op met "misdaad en straf"... een heel mooi moraliteitsverhaal als je het kunt volhouden!

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

TOTALLLLLY thima

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Will Howard

sorry ... 'S'

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Will Howard

...'@' (grijns)

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden

Hmm... geen teken van Chazbo 🤔 Hoop dat hij in orde is.
Omdat we hier van Spanje houden, moet ik vermelden dat ik gisteravond naar het Festival Flamenco in Sadlers Wells ben geweest en het Ballet Nacional de Espana heb gezien. De zangers en gitaristen waren perfect, maar het dansen - zo'n vaardigheid, zo'n precisie. Hun timing was onberispelijk en hun voeten fungeerden natuurlijk als een andere stevige percussie. Ik was gebiologeerd.

Jeanne M
Lid
Jeanne M
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Wat een traktatie, Patricia. Jaren geleden zag ik een voorstelling in Barcelona die zo geweldig was dat ik nooit een andere heb bijgewoond, tot nu toe... klinkt alsof dat de voorstelling zou kunnen zijn geweest.

Jeanne M
Lid
Jeanne M
1 maand geleden
Antwoord op  Jeanne M

En dito, ik hoop dat het goed gaat met Chazbo en zijn familie.

Jeanne M
Lid
Jeanne M
1 maand geleden

Ik had het gisteren over Jezus' gebruik van overdrijving, als een oproep om wakker te worden, door levendige taal en illustraties te gebruiken die noch wij, noch de discipelen konden vergeten. We moeten uit onze alledaagse loomheid worden gewekt! En ons laten realiseren dat een mooie buitenkant allerlei troebelheid kan verbergen. Er is veel bewustzijn en gebed voor nodig om ergens de zuiverheid van hart te bereiken die Jezus in de Zaligsprekingen opsomt.
De ogen worden ook wel het venster van de ziel genoemd. Hoe vaak hebben we niet gehoord "haar/zijn mond lachte, maar de ogen niet". Ogen kunnen glimlachen, sprankelen, flitsen, liefdevol zijn; of koud, verbiedend, veroordelend, hatelijk of gewoon raadselachtig.
Het model dat we hier zien is van een blauw oog. Deze komen voor bij slechts ongeveer 10% van de wereldbevolking en overheersen in Noord-Europa. Het is een speling van de natuur en men denkt dat de mutatie te danken is aan een gemeenschappelijke voorouder. Twee weken geleden had ik mijn reguliere oogtest en ik was gefascineerd toen ik de scans te zien kreeg. Zoveel bloedvaten! Het leek wel een kaart van de woestijn met duizenden rivieren die zich in alle richtingen vertakken. Wie weet wat er onder het uiterlijk schuilgaat!
Heer, help ons om ons bewust te zijn van onze complexiteit en om onszelf met uw hulp te zuiveren, "totdat we in de hemel onze plaats innemen, totdat we onze kronen voor uw aangezicht werpen,
verloren in verwondering, liefde en lof.
Hoe gaat dat gebeuren?
"Adem, o adem Uw liefdevolle Geest
in elke onrustige borst!
Laat ons allen in U erven,
laat ons de beloofde rust vinden.
Neem onze liefde voor het zondigen weg;
Alpha en Omega zijn;
einde van het geloof, als het begin ervan,
zet onze harten vrij."

Neem onze liefde voor het zondigen weg. Jaren geleden woonde ik een toneelstuk bij in Wandsworth Prison, opgevoerd door de gevangenen van de zedendelinquentenafdeling. Na afloop sprak ik met de RK kapelaan. "Het spijt me te moeten zeggen dat ik hier bijna nooit een man ontmoet die berouw heeft. Ze kunnen niet wachten om eruit te komen en op de oude voet verder te gaan."
Hoe radicaal en diepgeworteld zonde kan zijn.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden

Wat een briljante combinatie van beeld en woord hebben we vandaag! Inderdaad een reusachtig oog - zouden we dit een kunstwerk noemen? Functioneel ja, maar ik denk ook dat het een uitdagende kwaliteit heeft. Het laat ons nadenken over onze eigen visie, denk ik.

Als menselijke weergave van een oog is het onhandig en onhandig, maar we kunnen ons verwonderen over wat een complex en kwetsbaar ding het menselijk oog is en hoe onze ogen werken zonder dat we het weten of ons ervan bewust zijn. We zien onszelf weerspiegeld in de ogen van anderen, als we het geluk hebben zo dichtbij te komen.

De lezing is even uitdagend als uitdagend. Niemand zou zijn eigen hand afsnijden of zijn eigen oog uitsnijden. Misschien dat een geestesziekte dit zou kunnen veroorzaken, Van Gogh probeerde tenslotte zijn eigen oor af te snijden. Maar geen zinnig mens zou een stuk van zijn eigen lichaam afhakken, toch? Ik denk dat Jezus dit zegt met een glimlach op Zijn gezicht. Hij moet deze boodschap op de een of andere manier overbrengen. Matteüs herinnert het zich misschien om die reden.

We hebben allemaal zondige gedachten, soms heel veel in de loop van een dag. Aan het begin van elke mis geven we dit toe door te zeggen dat we gezondigd hebben 'in mijn gedachten en in mijn woorden...' het is een collectieve erkenning van onze individuele zwakheid.

Onze gedachten zijn de manier waarop de duivel binnenkomt en dus is het alleen maar goed dat we onszelf daar zo vaak mogelijk bewust van maken.

Voor katholieken is het huwelijk een serieuze zaak en terecht, want Christus zelf is de bruidegom van zijn kerk en zal haar nooit verlaten. Dat is zijn belofte aan haar en aan ons.

Menselijke huwelijken mislukken, maar het Goddelijke huwelijk zal nooit mislukken.

'Wees mijn visioen O Heer van mijn hart
Er is niets anders voor mij dan dat gij zijt.
Gij mijn beste gedachte, overdag of 's nachts
Wakker of slapend is uw aanwezigheid mijn licht.'

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden

Ik zie niet in hoe iemand kan beweren dat het allemaal metafoor is in het laatste deel van het evangelie van vandaag. Niemand zou vrijgesteld zijn, heb ik het gevoel. Bovendien ben ik niet eens gescheiden, maar als ik dat wel was...
De afbeelding van vandaag - ik durf te wedden dat een aantal van ons soortgelijke modellen hadden in onze wetenschapslabs op school - we hadden veel plezier met het uit elkaar halen van de verschillende onderdelen.

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Jezus in de laatste alinea in dezelfde valkuil trapt als de farizeeërs en de puntjes op de i zet wat betreft regels in religie. Dus je kunt alleen scheiden vanwege ontucht? Tot zover vergeving. Seks is zo'n misdaad!
En een man die een gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel. Deze regel hoort thuis waar hij begon, 2000 jaar geleden.

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

Om eerlijk te zijn zijn het de evangelieschrijvers die Jezus deze woorden in de mond leggen. Ik zie de Jezus die de farizeeërs bekritiseerde omdat ze zich druk maakten over hoe pannen werden afgewassen enzovoort, niet met dit soort uitspraken komen. De kerk (mensen, niet God) besloot rond de 16e eeuw dat het huwelijk een sacrament was. En dan te bedenken dat onze soort overleefde omdat duizenden generaties voorouders zich hier geen zorgen over maakten. Maar we moeten modern denken voor de moderne tijd. In Saoedi-Arabië executeren ze nog steeds mensen op straat omdat ze de regels van hun oude religie volgen. Fundamentalisme is in elke religie een grote fout. We moeten interpreteren. Zo wordt de laatste paragraaf in dit evangelie nog steeds toegepast in de katholieke godsdienst. Dat zou niet zo moeten zijn.

Ruth Dipple
Lid
Ruth Dipple
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Op mijn school moesten we een stierenoog ontleden, dat we die ochtend bij de plaatselijke slager hadden opgehaald. Ik was ongeveer 14. De geur was afschuwelijk.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden
Antwoord op  Ruth Dipple

Ik wed dat het stonk! Natuurlijk mogen al die dingen nu niet meer... misschien ben je blij ☺️

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden

Het is jammer dat we van de evangelieschrijvers geen "reactiebeelden" van de discipelen krijgen. Meestal worden de discipelen afgeschilderd als toeschouwers zonder schuldgevoel die soms naïeve vragen stellen. Jezus heeft al gezegd dat we na de dood "als engelen" zijn, dus er is niet veel kans dat we een hand verliezen in de hel. Ik weet zeker dat de volgelingen wel wat tegengas zouden hebben gegeven tegen deze metaforische, figuurlijke rebellie tegen de menselijke natuur. Het belangrijkste is toch bijvoorbeeld niet om wellustige verlangens om te zetten in daden. We kunnen onze daden beteugelen, maar ik weet niet zeker of we onze gedachten kunnen beteugelen.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

Goedemorgen Thimas. Ik ben het met je eens. Het lijkt me, om Fraser te citeren, "We zijn allemaal gedoemd..." 🫤

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

Thimas, je schrijft ..."We kunnen onze daden beteugelen, maar ik weet niet zeker of we onze gedachten kunnen beteugelen."

In mijn zelfpraat herinner ik mezelf er vaak aan: "Eerste gedachte, verkeerde gedachte." Ik ben het ermee eens dat ik mijn eerste gedachte niet kan controleren, maar ik geloof wel dat ik kan kiezen om bij mijn eerste gedachte stil te blijven staan. Mijn tweede gedachte is meestal zoiets als: "Hoe kan ik God/Liefde in deze omstandigheid of situatie brengen?" of "Wat kan ik leren van deze omstandigheid of situatie?".

Ik geloof dat verleiding geen zonde is; mijn eerste gedachte is niet altijd een verleiding, maar als dat wel zo is, dan moet ik berouw tonen en mijn eerste gedachte opnieuw kiezen.

Laatst bewerkt 1 maand geleden door George K
Jeanne M
Lid
Jeanne M
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Zo goed gezegd, George, het is het koesteren van die eerste zondige/verleidelijke gedachte die destructief is.

Elvira
Lid
Elvira
1 maand geleden

Goedemorgen 🌞🌹.... In dit evangelie vertelt Jezus ons over de grootste betekenis van kuisheid. Tot de komst van Jezus werd ontrouw alleen gemeten aan de hand van daden. Hij daarentegen stelt ons een nieuwe maatstaf voor: heiligheid is niet alleen "geen kwaad doen", maar het hele wezen op het goede richten. En dat is de enige manier om waar geluk te bereiken.
Jezus nodigt ons uit tot een radicale liefde. Net zoals zijn liefde voor ons totaal was, biedt hij ons een leven aan waarin we onszelf zonder reserve geven. Daarom is in deze context de kuisheid van het christelijk huwelijk zinvol: mijn hele wezen behoort toe aan mijn partner, inclusief mijn intenties. Het is een prioritaire relatie, omdat het betekenis moet geven aan al mijn andere relaties met de wereld: aan wie denk ik als ik op straat loop, op het werk, in de uren van rust?... Ik denk graag terug aan de tijd dat ik mijn man ontmoette.... terugdenkend aan die jaren... verliefd zijn....
Liefhebben betekent dat ik mijn hele wezen op een ander richt, te beginnen met de blik. Niet alleen een blik van "ogen", maar vooral de blik die belangstelling voor de ander betekent, op een absorberende en exclusieve manier. Er moet afstand worden gedaan, maar dit is slechts de noodzakelijke investering om iets veel waardevollers te krijgen: een volledige liefde.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Elvira

Ik weet niet zeker of ik je nogal geïdealiseerde samenvatting van het menselijk huwelijk kan delen Elvira. Ons hele wezen behoort toch alleen God toe? We kunnen onze lichamen delen in het christelijk huwelijk zoals je zegt, maar onze lichamen behoren toch alleen onszelf toe? Of begrijp ik je verkeerd?
Mijn eigen huwelijk was verre van ideaal en als ik uitging op het werk of sociaal was mijn man de laatste aan wie ik dacht ha ha! Mea culpa.
Als je een lang en liefdevol huwelijk hebt gehad, dan ben je erg gezegend.

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Elvira

BEDANKT Elvira ...
JA ... Het hele "B"-wezen oriënteren op ... de radicale liefde waartoe Jezus uitnodigt in het "noodzakelijke" sacramentele getuigenis van het heilige huwelijk - een "ideaal in zijn gerimpelde vorm"; ... dat de Drie-enige Liefde zelf afbeeldt.

Rodney Sonia Dow
Lid
Rodney Sonia Dow
1 maand geleden

Het laat zien hoe graag Jezus wil dat we niet naar de hel gaan. Hij deed alles wat in Zijn macht lag door Zijn hele leven te geven voor een brute dood om ons het alternatief te geven . Hoe dankbaar zijn we dat Hij de straf op zich nam die we allemaal verdienen en ons Zijn gerechtigheid gaf zodat het koninkrijk van de hemel in ons geboren kon worden . Ik ben zo dankbaar!

Monica Doyle
Lid
Monica Doyle
1 maand geleden

Ik vraag me af waarom Onze Heer die kleine peptalk moest geven aan de discipelen toen ze met hem meeliepen! Een andere kijk... Ik weet het, maar omdat Jezus zoveel tijd met zijn discipelen doorbracht, moest hij wel al hun "grappige maniertjes" opmerken... Jezus merkte op wat hun aandacht trok... de vrouwen bij de waterput, de vrouwen op de markt en de vrouwen bij de gemeenschappelijke ovens 's morgens vroeg... De meeste van zijn volgelingen schijnen getrouwde mannen te zijn geweest en zouden hun vrouwen gemist hebben! Meer zeg ik niet... maar merkt Jezus niet alles van ons op... zelfs als we het niet hardop zeggen. Het is waar... hij ziet in onze harten... veel beter dan ik! Dus Fr. Patrick... zoals u zegt, dan komt de Heilige Geest... Kom nu! Alstublieft! Dank U!

Lezingen in verband met Mattheüs 5:27-32

7 maart 2020

Mattheüs 5:43-48

Je moet je naaste liefhebben

19 februari 2023

Mattheüs 5:38-48

Oog om oog en tand om tand. Maar...

11 juni 2024

Mattheüs 5:13-16

Feest van de heilige Barnabas, apostel

15 juni 2024

Mattheüs 5:33-37

Zeg 'Ja' als je Ja bedoelt, 'Nee' als je Nee bedoelt

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud