Geel, van Stonehenge (met twee personen) (C. H. 161),
Sculptuur door John Baldessari (1931-2020),
Bedacht en gedrukt in 2005,
Mixografía reliëf in kleuren, op handgeschept papier, gesigneerd en gedateerd in potlood, Editie van 60,
© Christie's New York, verkoop 26 april 2011

Geel, van Stonehenge (met twee personen) (C. H. 161),
Sculptuur door John Baldessari (1931-2020),
Bedacht en gedrukt in 2005,
Mixografía reliëf in kleuren, op handgeschept papier, gesigneerd en gedateerd in potlood, Editie van 60,
© Christie's New York, verkoop 26 april 2011

Evangelie van 7 maart 2020

Je moet je naaste liefhebben

Mattheüs 5:43-48

Jezus zei tegen zijn discipelen: "Jullie hebben geleerd hoe er gezegd is: Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen; zo zult gij zonen zijn van uw Vader in de hemel, want Hij laat zijn zon opgaan bij zowel de slechten als de goeden, en zijn regen neervallen bij zowel de eerlijke als de oneerlijke mensen. Want als jullie liefhebben wie van jullie houden, welk recht hebben jullie dan om enige eer op te eisen? Zelfs de tollenaars doen dat, nietwaar? En als jullie de groeten bewaren voor jullie broeders, doen jullie dan iets uitzonderlijks? Zelfs de heidenen doen dat, nietwaar? Jullie moeten dus volmaakt zijn, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Bespiegeling over de hedendaagse druk

John Baldessari (hij overleed op 2 januari van dit jaar) was een conceptueel kunstenaar, wat betekent dat hij zich richtte op het idee dat zijn werken presenteerden in plaats van op het werk zelf. Voor conceptuele kunst was hij ook een van de meest beeldende en figuratieve kunstenaars die er zijn. Hij is vooral bekend om zijn bewerkte foto's. Nadat hij er genoeg van kreeg om naar de gezichten van de mensen op zijn foto's te kijken en vond dat gezichten afleidden, verzamelde hij prijskaartjesstickers en bedekte hij hun gezichten. Hij wil dat de kijker zich concentreert op wat er werkelijk op de foto gebeurt, in plaats van op de mensen. Als mensen worden we van nature aangetrokken tot de gezichten, wat de boodschap die de foto probeert over te brengen kan wegnemen. Baldessari's werken dwingen ons als kijker om ons te concentreren op de analyse van wat de boodschap werkelijk is, zonder dat de gezichten een afleiding vormen. Dus wat is dan de boodschap van vandaag in onze evangelielezing? Om onze buren lief te hebben. Het maakt niet uit wie ze zijn, wat voor gezichten ze hebben, als de gezichten maar anoniem zijn zoals in ons kunstwerk, we moeten van iedereen houden. Die boodschap is duidelijk.

Ik wil echter kort ingaan op de keerzijde daarvan. Binnen onze roeping om onze naaste lief te hebben, moeten we niet zo meegaand worden en zo'n verlangen hebben om te behagen, dat we net zo worden als zij, met het risico dat we onze eigen identiteit verliezen. We worden allemaal beïnvloed door onze vrienden, buren, groepsdruk, zodat we allemaal het risico lopen gewoon te willen volgen wat zij doen en ons bewust of onbewust aan hun invloed te onderwerpen. Wij kunnen ons gaan gedragen als de mensen die ons omringen. Als we slechts spiegels of klonen van onze buren zouden worden, zouden we tekortschieten ten opzichte van waartoe Christus ons oproept... We zouden slechts onpersoonlijke, anonieme figuren worden, zoals de mensen in onze kunstwerken vandaag...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 5:43-48

15 juni 2024

Mattheüs 5:33-37

Zeg 'Ja' als je Ja bedoelt, 'Nee' als je Nee bedoelt

1 november 2022

Mattheüs 5:1-12a

Plechtigheid van Allerheiligen

12 juni 2019

Mattheüs 5:17-19

Ik ben niet gekomen om de wetten af te schaffen

12 juni 2020

Mattheüs 5:27-32

Als je rechteroog je zou doen zondigen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud