Christian Dirce,
Geschilderd door Henryk Hektor Siemiradzki (1843-1902),
Geschilderd in 1897,
Olieverf op doek
© Nationaal Museum, Warschau

Christian Dirce,
Geschilderd door Henryk Hektor Siemiradzki (1843-1902),
Geschilderd in 1897,
Olieverf op doek
© Nationaal Museum, Warschau

Evangelie van 15 juni 2021

Bid voor hen die je vervolgen

Mattheüs 5:43-48

Jezus zei tegen zijn discipelen: "Jullie hebben geleerd hoe er gezegd is: Gij moet uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar ik zeg jullie dit: heb je vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen; zo zult gij zonen zijn van uwen vader in den hemel, want hij doet zijn zon opgaan over slechten zowel als over goeden, en zijn regen nedervallen over eerlijken zowel als oneerlijken. Want als jullie liefhebben wie van jullie houden, welk recht hebben jullie dan om enige eer op te eisen? Zelfs de tollenaars doen dat, nietwaar? En als jullie de groeten bewaren voor jullie broeders, doen jullie dan iets uitzonderlijks? Zelfs de heidenen doen dat, nietwaar? Jullie moeten dus volmaakt zijn, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Reflectie op het schilderij

Het schilderij van vandaag is enorm, 263 x 530 cm (8ft x 17ft). Als je voor het doek staat, heb je het gevoel dat je in het Circus van Nero bent. Dit circus stond naast de heuvels van het Vaticaan, waar nu de Sint-Pietersbasiliek staat. De Egyptische obelisk die nu in het midden van het Sint-Pietersplein staat, stond oorspronkelijk in het centrum van Nero's Circus en zou wel eens het laatste kunnen zijn geweest wat Sint-Pieter zag voordat hij werd gekruisigd. De grootsheid van ons schilderij, zowel in omvang als in onderwerp, geeft op dramatische wijze weer hoe de christenen in die tijd werden vervolgd. 

Het onderwerp geeft op wrede wijze weer hoe Nero gefascineerd was door de Griekse mythe waarin Dirce, de koningin van Thebe, ter dood wordt gebracht door haar aan de horens van een stier te binden en tegen de rotsen te slaan. Nero wilde deze scène laten naspelen. Volgens de geschriften van de Romeinse geschiedschrijver Suetonius verordende Nero dat tijdens de spelen in het amfitheater een mooi jong christenmeisje hetzelfde lot moest ondergaan. Het schilderij geeft de naweeën van het meedogenloze schouwspel weer. Een tevreden Nero kijkt neer op het levenloze christenmeisje en het doorboorde beest.

Onze evangelielezing van vandaag vraagt ons te bidden voor "hen die vervolgd worden". Het is gemakkelijk om te bidden voor hen die om hun geloof worden vervolgd. Wij voelen ons met hen verbonden en bewonderen hun kracht en vastberadenheid. Het is echter heel wat anders om, zoals Jezus ons vraagt, te bidden voor de vervolgers zelf. Wij moeten geloven dat deze gebeden ook werken. Kijk naar de heilige Paulus, een van de grootste vervolgers van christenen. Zie hoe God deze man, die bekend stond om zijn haat tegen christenen, gebruikte voor de verkondiging van Christus' Evangelie en de groei van onze vroege Kerk... 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 5:43-48

18 maart 2020

Mattheüs 5:17-19

Tot hemel en aarde verdwijnen

27 februari 2021

Mattheüs 5:43-48

Bid voor hen die je vervolgen

18 juni 2019

Mattheüs 5:43-48

Hou van je vijanden

9 juni 2020

Mattheüs 5:13-16

Jij bent het zout der aarde

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content