Deze foto is genomen vlak na mijn diakenwijding gisteren, voor het graf van Sint Paulus in de Basiliek van San Paolo Fuori le Mura. Van links naar rechts, mijn twee nichtjes (Alexandra & Charlotte), ikzelf, mijn moeder die een maand geleden 85 jaar is geworden, mijn broer Benedikt en zijn vrouw Christine.

Deze foto is genomen vlak na mijn diakenwijding gisteren, voor het graf van Sint Paulus in de Basiliek van San Paolo Fuori le Mura. Van links naar rechts, mijn twee nichtjes (Alexandra & Charlotte), ikzelf, mijn moeder die een maand geleden 85 jaar is geworden, mijn broer Benedikt en zijn vrouw Christine.

Evangelie van 16 juni 2022

Woorden van dank bij mijn Diaconie Wijding

Mattheüs 6:7-15

Jezus zei tot zijn discipelen: In uw gebeden moet gij niet babbelen, zooals de heidenen doen; want zij denken, dat zij zich door veel woorden te gebruiken zullen doen hooren. Wees niet zoals zij; jullie Vader weet wat jullie nodig hebben voordat jullie het Hem vragen. Zo moet je dus bidden:

Onze Vader in de hemel, moge uw naam heilig worden gehouden, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan hen die bij ons in de schuld staan. En stel ons niet op de proef, maar red ons van de boze.

Ja, indien gij anderen hun tekortkomingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u de uwe vergeven; maar indien gij anderen niet vergeeft, zal uw Vader ook uw tekortkomingen niet vergeven.

Een paar woorden die ik gisterenavond zei...

Gisteren was echt een mooie en krachtige dag. Dank u voor alle steunbetuigingen die u hebt gestuurd. Vandaag wil ik alleen de kleine toespraak delen die ik gisteravond heb gehouden voor mijn familie, vrienden en parochianen die naar Rome zijn gereisd om mijn diakenwijding bij te wonen:

" Ik wil graag een paar woorden zeggen aan het eind van deze werkelijk prachtige dag. Maar hoe kan ik onder woorden brengen hoe gezegend ik me voel dat jullie hier vandaag allemaal zijn en naar Rome zijn gereisd. Ik voel me overweldigd door al jullie warme liefde en steun. 

Toen ik in mijn studeerkamer ging zitten om deze paar woorden te schrijven, vroeg ik me af: "Hoe kan ik in godsnaam alle mensen bedanken die me hebben geholpen om op dit punt in mijn leven te komen, in de korte tijdspanne van een paar minuten?"... Maar toen realiseerde ik me dat ik er maar één in het bijzonder hoef te bedanken...

Dank U God dat U mij gezegend hebt met een moeder en vader die mij vanaf het allereerste begin geleerd hebben om U altijd op de eerste plaats te zetten in mijn leven. Vader overleed in 1990, maar hij is hier aanwezig bij ons in de geest. Heel erg zelfs. De laatste 32 jaar heb ik zijn hand op mijn schouder gevoeld en mij aangemoedigd om te blijven dromen in het leven, om te blijven bewegen en te blijven bouwen.  

En hier ben je, mama. Je ziet er stralend en mooi uit, zoals altijd. Dat is de persoon die je bent! 

Mam, het grootste geschenk dat je me gaf was mij en mijn broer een kindertijd te geven die zo onschuldig en zo mooi was, dat het een voorproefje van het paradijs lijkt te zijn geweest. Ik denk vaak dat mijn eigen verlangen naar de hemel en om nu Christus ten volle te dienen, voortkomt uit een diepgeworteld verlangen om de zegening die ik als kind ervoer, opnieuw te kennen. Er was liefde en vrede... en God doordrong alles stilletjes met Zijn Schoonheid. Dus dank je wel pa en ma dat jullie me al een glimp van het Paradijs hebben gegeven. 

Dank U God dat U mij voorzien heeft van een geweldige broer, een gulle schoonzus, twee prachtige nichtjes, een sterke familie en ontelbare vrienden die altijd achter mij staan in alles wat ik doe... Uw aanwezigheid hier is een getuigenis van Uw liefde voor mij..., en mijn liefde voor U... en ik dank U. 

Dank u God dat u mij een prachtige parochie als mijn thuis hebt gegeven in Pimlico. U bent de vruchtbare grond geweest waarin mijn roeping tot bloei is gekomen. Uw stille getuigenis en betrokkenheid bij onze parochie, elke dag, elke week, elk jaar, heeft mij alleen maar gesterkt in mijn voornemen om een priester van God te willen zijn.

Ik wil U God ook bedanken dat U de afgelopen 5 jaar twee geestelijke vaders in mijn leven hebt gezonden die voorbij mijn naïviteit, mijn onervarenheid en mijn zonde wisten te kijken. Zij zagen mijn verlangen naar de Heer en zij vertelden mij dat met tijd en toewijding, hard werken en gebed, ook ik een man zou kunnen worden die in staat is Christus te dienen als een van zijn priesters. Father Pat en Father Paul, dank u voor al uw begeleiding en vriendschap. 

Dus hier ben ik, tot diaken gewijd. Wat een geschenk! Op de een of andere manier voelt het alsof mijn hele leven naar dit moment heeft geleid. Ik kan Gods hand zien in zoveel gebeurtenissen in mijn verleden waar Hij me zachtjes doorheen leidde... naar een moment  toen ik me met vreugde kon toewijden om hem de rest van mijn leven te dienen. Vandaag was 51 jaar in de maak. 

Een van de gaven van diaken zijn is dat ik nu mensen en dingen kan zegenen. Het allerlaatste wat Christus deed voordat Hij opsteeg naar de hemel was geen woorden spreken, maar het zegenen van zijn vrienden, de apostelen. (Lucas 24:50 zegende hij hen, en werd ten hemel opgenomen). Dat is hoe belangrijk zegeningen waren voor Christus. Vanmiddag zegende ik in mijn kamer, voordat ik hierheen kwam, een rozenkrans voor ieder van jullie. Ik zal nu rondgaan en jullie allemaal een rozenkrans geven. Moge de rozenkrans u begeleiden waar u ook gaat, u beschermen, u leiden en u bovenal een beetje dichter bij God brengen. 

Ik dank u allen nogmaals voor uw komst en God zegene u allen. "

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
20 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Jo Siedlecka
Lid
Jo Siedlecka(@jo-siedlecka)
7 maanden geleden

Wat een prachtige dag! Liefs en gebeden.

Laurie Westlake
Lid
Laurie Westlake(@laurie-westlake)
7 maanden geleden

God zegene u en dank u voor het delen!

Jose Iglesia Puig
Lid
Jose Iglesia Puig(@jiiglesia)
7 maanden geleden

Mi más cordial enhorabuena. Me uno a su alegría y a su oración. Que el Señor le bendiga en su ministerio y pueda seguir evangelizando a través de la belleza. Que la Belleza que es Dios, le guíe y acompañe. Een hartelijke groet aan uw moeder en uw hele familie.
Een verhaal uit Polen over de woorden van een religieuze Marianist, die al meer dan twee jaar elke dag opnieuw zucht...

Debbie Thompson
Lid
Debbie Thompson(@debbie)
7 maanden geleden

God zegene u en dank u voor uw zegen. God zij dank.

Tia Math
Lid
Tia Math(@tia)
7 maanden geleden

God zegene u, meneer. Uw site en dagelijkse lezingen zijn elke dag een vreugde voor mij. Ga alstublieft door met het verspreiden van het goede nieuws.

marleen de vlieghere
Lid
marleen de vlieghere(@marleen)
7 maanden geleden

Bedankt Patrick voor het delen van jullie mooie dag en geluk. Een zegen voor ons allemaal!

Rebecca Smith
Lid
Rebecca Smith(@rebecca)
7 maanden geleden

Prachtige foto en beschrijving van jullie gezin! Wat een zegen!

Manuel de Elía
Lid
Manuel de Elía(@mjdeelia)
7 maanden geleden

Zegeningen, Patrick! Wat zie je er blij uit, en dat is in de eerste plaats een vrucht van de Heilige Geest die in je leven is uitgestort. Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Dezelfde psalm geeft je het antwoord: Calicem salutaris accipiam! Je bent nu een dienaar van het Vlees en Bloed van onze Heer. Gewijd wordenZoals u zei, is het een grote verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd is het een krachtige genade die u in staat zal stellen uw ambt te vervullen. De genade van onze Heer zal u leiden naar zijn waarheid en goed, terwijl u hem dient en hem dichter bij ons brengt door de schoonheid.
Ik buig voor uw zegen.

marie-anne De Keyser
Lid
marie-anne De Keyser(@marie-anne-de-keyser)
7 maanden geleden

Van harte proficiat Mr van der Vorst: Het moet een bijzonder mooie dag geweest zijn: Moge God u zegenen en uw begeleiding naar het priesterschap:

Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau(@michaeltrudeau)
7 maanden geleden

Een prachtige familie in een prachtige omgeving op een prachtige dag. Ik geloof dat de Vader ons voorproefjes geeft van de hemel als we zijn Zoon volgen op aarde.
Mogen al uw zegeningen zich vermenigvuldigen.

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 6:7-15

26 februari 2020

Mattheüs 6:1-6,16-18

Aswoensdag: vergeet niet dat je stof bent

16 juni 2021

Mattheüs 6:1-6,16-18

Doe de huichelaars niet na

17 juni 2020

Mattheüs 6:1-6,16-18

Pronk niet met je goede daden voor de mensen

2 maart 2022

Mattheüs 6:1-6,16-18

Uw Vader die alles ziet wat in het geheim wordt gedaan...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content