De genezing van een vrouw die een bloeding had gehad,
Catacomben van Marcellinus en Petrus, Rome,
Eerste helft 4e eeuw
© Wikimedia

De genezing van een vrouw die een bloeding had gehad,
Catacomben van Marcellinus en Petrus, Rome,
Eerste helft 4e eeuw
© Wikimedia

Evangelie van 4 juli 2022

De vrouw met de bloeding raakte de franje van zijn mantel aan

Mattheüs 9:18-26

Terwijl Jezus sprak, kwam een van de ambtenaren op, die zich voor hem neerboog en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en haar leven zal worden gered. Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. Toen kwam van achter hem een vrouw, die al twaalf jaar aan een bloeding leed, en zij raakte de franje van zijn mantel aanwant zij zei bij zichzelf: "Als ik zijn mantel maar kan aanraken, zal ik weer gezond worden. Jezus keerde zich om en zag haar, en zeide tot haar: Houd moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gezond gemaakt. En vanaf dat moment was de vrouw weer gezond.

Toen Jezus bij het huis van den ambtenaar kwam en de fluitspelers zag, en de menigte opschudding veroorzaakte, zeide hij: Ga weg, het meisje is niet dood, zij slaapt. En zij lachten hem uit. Maar toen de mensen buiten waren, ging hij naar binnen en nam het meisje bij de hand, en zij stond op. En het nieuws verspreidde zich over het hele platteland.

Reflectie op het schilderij van de catacombe

Ons kunstwerk van vandaag is een van de allervroegste voorstellingen van het huidige Gosepl-verhaal over de genezing van een vrouw die een bloeding had gehad. Het werd in de eerste helft van de vierde eeuw vervaardigd in de Catacomben van Marcellinus en Petrus in Rome. Het christendom was algemeen aanvaard na de bekering van Constantijn in 312 en werd kort daarna de dominante godsdienst in het hele Romeinse Rijk. We zien hoe de vrouw de franje van Jezus' mantel aanraakt en Jezus zijn aandacht op haar richt.

De vrouw werd genezen, niet omdat zij Jezus' mantel aanraakte, maar vanwege haar geloof. Wij kunnen soms wat bijgelovig zijn en denken dat het aanraken van het beeld van een heilige of een relikwie ook ons genezing kan brengen. Maar Jezus maakt in onze lezing duidelijk dat het niet de aanraking is die ons zal genezen, maar het geloof dat ons zal herstellen: niet de aanraking maar ons geloof dat de voorspraak van een heilige of de genezende kracht van Christus zal oproepen.

De vrouw wilde niet opgemerkt worden. Net als de vrouw kunnen wij op discrete wijze naar Christus uitreiken. In de discretie en de stilte van het gebed kunnen wij Hem de hand reiken.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Ik herinner me dat in Noord-Spanje een relikwie van het Ware Kruis (in de kerk van Santo Toribio) werd rondgeleid door plaatselijke dorpen. Het was de meest verbazingwekkende relikwiehouder die ik ooit heb gezien! Er werd veel eerbied getoond; mijn man vond het maar niks, maar als ik de geschiedenis lees, waarom zou het dan niet authentiek kunnen zijn? Trouwens, zoals Charles en Patrick opmerken, authenticiteit is niet het punt, geloof wel.
Prachtig evangelie en beeld vandaag. Bedankt.

Guy Van Holsbeke
Lid
Guy Van Holsbeke(@guy)
1 jaar geleden

zeer eigentijdse situatie : het geloof in de maakbaarheid van de mens versus het geloof. Ons geloof geeft uiteindelijk het juiste antwoord.

zeer hedendaagse situatie : geloof in de maakbaarheid van de mens versus geloof. Ons geloof geeft uiteindelijk het juiste antwoord.

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
1 jaar geleden

Ik hou van relikwieën! Het was een Anglicaanse priester die me de relevantie ervan uitlegde. De eerste christenen hoorden de mis in de catacomben met de lichamen van martelaren uit het Colosseum op een steenworp afstand. Dus de doden waren fysiek dicht bij de levenden.

Lezingen bij Mattheüs 9:18-26

6 juli 2019

Mattheus 9:14-17

De tijd zal komen dat de bruidegom zal worden weggenomen

28 februari 2020

Mattheüs 9:14-15

Waarom vasten Uw discipelen niet?

3 december 2021

Mattheüs 9:27-31

Terwijl Jezus zijn weg vervolgde, riepen twee blinde mannen

8 juli 2023

Mattheüs 9:14-17

Als de bruidegom van hen is weggenomen, dan...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud