La Cueillette des Pois (De erwtenoogst),
Geschilderd door Camille Pissarro (1830-1903),
Geschilderd in 1887,
Gouache op papier
© Publiek domein via Wikimedia Commons

La Cueillette des Pois (De erwtenoogst),
Geschilderd door Camille Pissarro (1830-1903),
Geschilderd in 1887,
Gouache op papier
© Publiek domein via Wikimedia Commons

Evangelie van 7 december 2019

De oogst is rijk maar de werkers zijn schaars

Mattheus 9:35-10:1,5,6-8

Jezus trok door alle steden en dorpen, onderwees in hun synagogen, verkondigde de blijde boodschap van het koninkrijk en genas allerlei ziekten en kwalen.

En toen hij de menigte zag, had hij medelijden met hen, omdat zij gekweld en terneergeslagen waren, als schapen zonder herder. Toen zei hij tegen zijn leerlingen: "De oogst is rijk, maar de arbeiders zijn schaars; vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst.

Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen en gaf hun macht over onreine geesten met de macht om ze uit te drijven en om allerlei ziekten en kwalen te genezen. Deze twaalf zond Jezus uit en instrueerde hen als volgt: Ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En verkondig, terwijl jullie gaan, dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Genees de zieken, wek de doden op, reinig de melaatsen, drijf duivels uit. Je ontving zonder betaling, geef zonder betaling.'

Bespiegeling over de gouache op papier

Dit schilderij heeft een interessante geschiedenis. In 2017 heeft het Hooggerechtshof van Parijs een Amerikaanse kunstverzamelaar, gevestigd in Florida, bevolen om dit schilderij van Camille Pissarro terug te geven aan de nazaten van de Joodse verzamelaar, Simon Bauer, van wie het tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk werd afgenomen. Ons gouache op papier schilderij, La Ceuillette des Pois (Erwtenoogst), werd in 1943 in Parijs in beslag genomen onder antisemitische wetten tijdens het Vichy-regime. De reis van het schilderij van de collectie Bauer's in Parijs tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de rechtszaal in 2017 is helaas typerend voor de complexe, generaties omspannende strijd van veel Joodse families om kunstwerken terug te krijgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag zijn genomen.

Hoewel er veel kan worden geschreven over de herkomst van dergelijke stukken en de recente geschiedenis van hun eigenaar, toont het schilderij een prachtig oogsttafereel, zoals door Christus vermeld in het Evangelie van vandaag. De zin waarop ik me vandaag wil concentreren is de laatsteJe ontving zonder betaling, geef zonder betaling'. Dit is een van de grondbeginselen van het christelijk leven. Alles wat wij in ons leven hebben, komt voort uit de genade van God, en Hij heeft het ons vrijelijk gegeven. Ik weet dat dit misschien heel abstract en ongrijpbaar klinkt, maar het is echter heel reëel. Hij is degene die ons onze talenten gaf om te werken, onze drive om te bereiken, ons vermogen om lief te hebben, ons streven om voor ons gezin te zorgen, enz... Het is alleen als we ons realiseren dat dit alles ons eerst door God vrijelijk geschonken is, dat we dan al deze gaven kunnen gebruiken om terug te geven... terug te geven aan God en aan onze naasten. Vrijelijk hebben wij ontvangen, vrijelijk moeten wij geven!

Nogmaals, dit zijn niet zomaar wat abstracte woorden. Als we talent hebben om te zingen, dan kunnen we voor Hem zingen; als we talent hebben om te schilderen, dan kunnen we voor Hem schilderen; als we academisch begaafd zijn, dan kunnen we voor Hem onderwijzen; of als we afgestemd zijn op de online wereld, dan kunnen we Gods woord online verspreiden; als we talent hebben om te schrijven, dan kunnen we voor Hem schrijven enz enz... En we moeten dit allemaal doen vrij. Elke keer als we iets doen voor iemand met behulp van onze door God gegeven talenten en gaven, zijn we bevoorrecht om deel te nemen aan de economie van God! Een eenvoudige economie waar Hij vrijelijk geeft en wij vrijelijk teruggeven... Een voorrecht dat geheel het onze is... het is onbetaalbaar...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Mattheüs 9:35-10:1,5,6-8

6 december 2019

Mattheüs 9:27-31

Jezus genas twee blinde mannen

2 december 2022

Mattheüs 9:27-31

Twee blinde mannen volgden Jezus schreeuwend

9 juli 2019

Mattheus 9:32-37

Jezus drijft de duivel uit

2 juli 2021

Mattheüs 9:9-13

Jezus zei tegen Mattheus: "Volg mij

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen