Ploegende scène,
Geschilderd door  Rosa Bonheur (Frans, 1822-1899),
Geschilderd in 1854,
Olieverf op doek
© Het Walters Kunstmuseum / Creative Commons

Ploegende scène,
Geschilderd door  Rosa Bonheur (Frans, 1822-1899),
Geschilderd in 1854,
Olieverf op doek
© Het Walters Kunstmuseum / Creative Commons

Evangelie van 18 juli 2024

Ja, mijn juk is gemakkelijk en mijn last licht

Mattheüs 11:28-30

Jezus zei: 'Kom tot Mij, allen die arbeiden en overbelast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je zielen. Ja, mijn juk is gemakkelijk en mijn last licht.'

Reflectie op het schilderij

In onze korte lezing van vandaag gebruikt Jezus de beeldspraak van een juk. De meeste van zijn toehoorders in die tijd hielden zich waarschijnlijk bezig met landbouw of visserij, dus het beeld van een juk zal hen bekend voorkomen. Hoewel dit beeld in onze tijd van geïndustrialiseerde landbouw misschien minder herkenbaar is, bevat het nog steeds een krachtige boodschap. Een juk bindt twee ossen samen terwijl ze de velden omploegen ter voorbereiding van een nieuw seizoen van gewassen planten. Ze moeten samen werken, waarbij de sterkere os de zwakkere os leidt en ondersteunt. In deze analogie zijn wij de zwakkere os, die op Christus vertrouwt voor kracht, leiding en aanmoediging terwijl we door onze taken in het leven navigeren.

Het schilderij van vandaag laat een boer zien die zijn veld omploegt onder de brandende middagzon. De rechterhelft van het schilderij toont het reeds geploegde deel, terwijl de linkerkant onaangeroerd blijft. De boer en zijn twee ossen moeten in perfecte harmonie en synchroniciteit werken om de velden klaar te maken voor het planten en oogsten. Rechtsonder zijn kleine vogels te zien die pikken in de groef die de ploeg heeft achtergelaten. Dit kunstwerk is van Rosa Bonheur, een van de beroemdste dierenschilders van de 19e eeuw. Bonheur schilderde vaak ploegende taferelen en toonde zo haar expertise in dierenanatomie, die ze nauwgezet bestudeerde door middel van dissectie.

Wanneer Jezus in het Evangelie van vandaag het woord 'overbelast' gebruikt, dan impliceert hij dat het te veel voor ons is om de lasten van het leven alleen te dragen. We kunnen het gewoon niet alleen. In plaats daarvan moeten we samenwerken met Christus om onze taken te volbrengen, waarbij Hij de leiding en de leiding geeft. Alleen dan kunnen we streven naar een overvloedige oogst.

Deel deze evangelielezing

Meer lezingen om te verkennen

2 augustus 2020

Mattheüs 14:13-21

Jezus trok zich terug per boot naar een eenzame plek

27 mei 2021

Markus 14:22-25

Feest van Onze Heer Jezus Christus de Eeuwige Hoge...

6 augustus 2020

Mattheüs 17:1-9

Transfiguratie van Onze Heer

29 september 2020

Johannes 1:47-51

Feest van de aartsengelen Michael, Gabriel & ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud