De mis van Sint Basilius,
Geschilderd door Pierre Hubert Subleyras (1699-1749),
Geschilderd in 1746
Olieverf op doek, overgebracht van doek
© Het Metropolitan Museum, New York

De mis van Sint Basilius,
Geschilderd door Pierre Hubert Subleyras (1699-1749),
Geschilderd in 1746
Olieverf op doek, overgebracht van doek
© Het Metropolitan Museum, New York

Evangelie van 2 oktober 2023

Gedenkteken van de Heilige Beschermengelen

Mattheüs 18:1-5,10

De discipelen kwamen bij Jezus en zeiden: 'Wie is de grootste in het koninkrijk der hemelen?' Hij riep een klein kind bij zich en zette het voor hen neer. Toen zei hij: 'Ik zeg jullie plechtig, als jullie niet veranderen en worden als kleine kinderen, zullen jullie het koninkrijk van de hemel nooit binnengaan. En dus, degene die zichzelf zo klein maakt als dit kleine kind is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

'Wie zo'n klein kind verwelkomt in mijn naam, verwelkomt mij. Ziet toe, dat gij geen van deze kleinen veracht, want ik zeg u, dat hun engelen in den hemel voortdurend in de tegenwoordigheid zijn van mijn Vader, die in den hemel is.

Reflectie op het schilderij

Vandaag vieren we de Gedachtenis van de Heilige Beschermengelen. Maar wat zijn engelen? We spreken veel over engelen en zien ze vaak rondzweven op schilderijen, maar wie zijn ze? Augustinus zegt: "Engel is de naam van hun ambt, niet van hun aard. Als je de naam van hun aard zoekt, is het geest; als je de naam van hun ambt zoekt, is het engel, van wat ze zijn: geest; van wat ze doen: engel." Het is een duidelijke definitie van iets dat voor ons verstand heel moeilijk te bevatten is.

De Catechismus van de Katholieke Kerk in nr. 350 kan ons nog meer helpen: "Engelen zijn geestelijke wezens die God zonder ophouden verheerlijken en die zijn reddende plannen voor andere schepselen dienen: "De engelen werken samen ten voordele van ons allen" (St. Thomas van Aquino, STh I, 114, 3, ad 3)".

Nog een stapje verder. Waarom noemen we ze 'beschermengelen'? Omdat we geloven dat ze zijn aangesteld om over mensen te waken en ze te beschermen tegen schade, gevaar en negatieve invloeden. Er wordt gedacht dat ze ingrijpen in tijden van nood om de veiligheid en het welzijn van de persoon die ze bewaken te garanderen.

Sint Basilius geloofde dat bij elke gelovige een engel staat als beschermer en herder die hem of haar door het leven leidt. Ons schilderij is het zeer voltooide voorstel, of modello, van Pierre Hubert Subleyras voor zijn belangrijkste opdracht: een ontwerp dat zou worden vertaald in een enorm mozaïekaltaarstuk voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Subleyras beeldt Sint Basilius de Grote (ca. 330-379) af terwijl hij een mis celebreert in aanwezigheid van keizer Valentius (328-378). We zien Sint Basilius omringd door engelen terwijl hij de kelk in ontvangst neemt, vlak voor de consecratie.

Deel deze evangelielezing

Meer lezingen om te verkennen

2 februari 2022

Lucas 2:22-40

De ouders van Jezus namen hem mee naar Jeruzalem om...

26 februari 2022

Markus 10:13-16

Mensen brachten kleine kinderen naar Jezus, ...

29 augustus 2021

Markus 7:1-8,14-15,21-23

Hun harten zijn ver van mij

2 mei 2021

Johannes 15:1-8

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Naar de inhoud springen