Vergeef uw broeder,
Schilderij van Scott Erickson,
Olieverf op doek,
2017
© Scott Erickson kunstenaar

Vergeef uw broeder,
Schilderij van Scott Erickson,
Olieverf op doek,
2017
© Scott Erickson kunstenaar

Evangelie van 5 maart 2024

Je moet niet zeven, maar zevenenzeventig keer vergeven

Mattheüs 18:21-35

Petrus ging naar Jezus toe en zei, 'Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij onrecht aandoet? Zo vaak als zeven keer?' Jezus antwoordde: 'Niet zeven, zeg ik je, maar zevenenzeventig keer..

En zo kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een koning die besloot zijn rekeningen met zijn dienaren te vereffenen. Toen de afrekening begon, brachten zij hem een man die tienduizend talenten schuldig was; maar hij had geen middelen om te betalen, dus gaf zijn meester bevel dat hij verkocht moest worden, samen met zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen, om de schuld te voldoen. Toen wierp de knecht zich aan de voeten van zijn meester neer. "Geef me tijd" zei hij "en ik zal de hele som betalen." En de meester van de knecht had zo'n medelijden met hem, dat hij hem liet gaan en de schuld kwijtscheldde. Toen deze knecht nu naar buiten ging, ontmoette hij toevallig een mede knecht, die hem honderd denarie schuldig was; en hij greep hem bij de keel en begon hem te wurgen. "Betaal wat je me schuldig bent", zei hij. Zijn mede knecht viel hem aan de voeten en smeekte hem, zeggende: "Geef mij tijd en ik zal u betalen." Maar de ander was het daar niet mee eens, integendeel, hij liet hem in de gevangenis gooien tot hij zijn schuld zou betalen. Toen zijn mede knechten zagen wat er gebeurd was, waren zij diep bedroefd, en zij gingen naar hun meester en meldden hem de hele zaak. Toen liet de meester hem halen. "Hij zei: "Jij slechte dienaar, ik heb al je schulden kwijtgescholden toen je een beroep op mij deed. Was je dan niet verplicht medelijden te hebben met je mede knecht, zoals ik medelijden had met jou?" En in zijn woede droeg de meester hem over aan de beulen tot hij zijn schuld zou betalen. En zo zal mijn hemelse Vader met u handelen, tenzij gij elk uw broeder van harte vergeeft.

Reflectie op het schilderij

Het mooie van ons christelijke geloof is dat we weten dat God ons niet slechts één of twee keer vergeeft. Hij vergeeft ons elke keer als we met een zuiver hart om vergeving vragen. Het is niet zo dat ieder van ons een maximum aantal keren heeft gekregen dat we om vergeving mogen vragen. Dus als dit waar is voor onze relatie met God, dan moet het ook waar zijn voor onze relaties met anderen. We moeten onze vrienden vergeven en nooit een aanbod tot verzoening weigeren. Vergeving is niet alleen voorbehouden aan onze relatie met God, maar is ook van toepassing in onze relaties met onze broers en zussen.

Ons schilderij van Scott Erickson spreekt voor zich en is erg krachtig. Een duidelijke en aangrijpende compositie. In de verte zien we het huis van de familie. De broer links houdt een boog vast: hij is degene die de pijlen in de rug van zijn broer had geschoten. Toch is het precies die gekwetste broer die een liefdevolle omhelzing zoekt... en hij vergeeft.

Als we met vrienden over vergeving praten, horen we mensen vaak zeggen: "Ik kan wel vergeven, maar ik kan niet vergeten! Vergeven is een keuze die we maken. Het is geen gevoel of emotie. Vergeven betekent niet dat we gewoon vergeten wat er is gebeurd of wat iemand ons heeft aangedaan. Vergeving betekent dat we ervoor kiezen om te proberen het ons niet te herinneren. Maar natuurlijk is het moeilijk om je sommige dingen niet te herinneren; erbij stilstaan is echter iets heel anders. En daarin ligt vergeving... niet stilstaan bij de pijn die de ander ons heeft aangedaan, maar gewoon proberen verder te gaan en ons best doen om van de persoon te houden die ons pijn heeft gedaan.

Heel vaak blijft vergeving een ideaal waarnaar we streven; het komt vaak langzaam op gang, misschien zelfs een levenslang project. Maar hoe meer we ons ervan bewust worden dat we gezegend zijn met Gods grenzeloze barmhartigheid, hoe vrijer we worden om degenen die tegen ons zondigen te vergeven.

Deel deze evangelielezing

Meer lezingen om te verkennen

20 mei 2021

Johannes 17:20-26

Vader, mogen ze volledig één zijn

17 mei 2019

Johannes 14: 1-6

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

24 november 2020

Lucas 21:5-11

Er zullen grote aardbevingen zijn, plagen en...

8 mei 2022

Johannes 10:27-30

De schapen die mij toebehoren luisteren naar mijn stem

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud